Владимир Фролов

Armanda Hisa,антрополошкиња из Тиране, у интервјуу за DW (Deutsche Welle) забринуто тврди — „kanabis se proizvodi svuda, od planina na severu do polja na jugu. Nema ozbiljne proizvodnje žita, krompira, paradajza… Četiri petine obradivih površina i padina na planinama zasađeno je kanabisom. Vidi se da tu proizvodnju kontrolišu vladini kanali“!

Госпођа Hisa, заправо даје одговор на питање, који интерес имају они који подржавају наводну „природну Албанију“, директно указујући на везе политике и криминала, под октиљем NАТО и распадајуће ЕU!

6 гласовa