Владимир Фролов

Да се посетиоци старог „хрватског краљевског“ града Книна не би осетили исфрустрирани, лику наводног краља Дмитра Звонимира, на табли добродошлице која стоји на улазу у варош, доцртана су два непостојећа прста (као на оригиналу)!

Још од педестих година прошлог века, хрватски шовинисти називају Србе погрдним именом „трофазни“, алудирајући на традиционални покрет крштења при служби божијој!

Несигурни у све порознију причу о својој „тисућљетној повијести“, сусрећу се Хрвати и са контроверзом око судбине Дмитра Звонимира, те су зато и надоградили спорну слику, да се зна што правог Хрвата краси, заправо тако потврђујући став да без RKC њих ни нема!

У самом граду Книну, подигнут је споменик том бану, војводи или краљу, овисно ко чита који историјски извор, али му нема ни гроба ни трага да је негде стварно укопан, изузев у фрањевачким списима Letopisa popa Dukljanina, као камену темељцу „хрватске повиести“!

Споменик је дело шибенског вајара Александра Губерине, а само то презиме је старо српско крајинско презиме, и то по немачким списима из Бечког Кrigs-аrhivа, где су сачувани писани трагови српске крајинске историје, без мешетарења фрањевачких реформатора!

4 гласa

СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ