Владимир Фролов

Најмлађа чланица распадајуће ЕУ, ових je дана декорисана у фашистичкој традицији!

Бројни хрватски градови, облепљени су постерима на енглеском језику (ваљда да их разумеју све чланице ЕУ!) где је нацртано „српско породично стабло“, са обешеним родитељима оба пола и ситном дечицом, наравно!

Веселе игре, веселе усташије са много маште, као да се разуздани ни не сећају народне изреке –„играчка – плачка“- јер многима и преседне, када „Дара пређе меру“ говорили су Срби некада!

4 гласa