Владимир Фролов

Видно обрадован отварањем „дијалога“ о растакању државе Србије, Ненад Чанак, дугогодишњи свирач за „наше новце“, надобудно истиче да је Војводина – „voljom njenih naroda 30. i 31. jula 1945. godine stvorila svoju autonomiju, a potom kao autonomna pokrajina ušla u sastav Srbije ! Autonomija Vojvodine je ponikla na antifašizmu i modernom, nadnacionalnom konceptu, koji je danas sve više izložen pokušajima revizije kako bi autonomija bila degradirana, a vremenom i ukinuta, te nestale i sve njene specifičnosti !

Нешица свирач, злонамерно изврће историјске чињенице које кажу, да је одлуком Срба, Буњеваца и Шокаца, Војводина још у новембру 1918.године ушла у састав краљевине Србије, да би једностраном одлуком комуниста, та народна воља била згажена, управо 1945.године!

Нешица „превиђа“ да у Војводини живи само српски народ и бројне националне мањине, али је током народноослободилачке борбе само српски народ учествовао бројно, а остали само као појединци, док су неки већински служили у нацистичким или фашистичким формацијама ! Срби одавно имају изреку — „Видела жаба да се коњи кују, па дигла ногу“ –!

Модерни „наднационални“ концепт, Неша може да образлаже у расправи о „природној“ Албанији, којом се отимају (засада у покушају) делови српског етничког простора, где националне мањине насилно добивају „право народа“ на самоопредељење!

6 гласовa

СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ