Београд – Ако посматрамо епоху праисторије на територији данашње Србије, прецизније палеолит и неолит који наступају након старог каменог доба имамо о чему веома озбиљно да истражујемо и дискутујемо. У овом периоду постоје три карактеристична периода. После културе Лепенског Вира, уследила је Старчевачка па Винчанска култура.

Са аспекта временске хијерахије ове етапе изгледају овако:

– Култура Лепенског Вира од 9500 – 5500 пне. Сматра се једном од најстаријих култура Европе.

– Старчевачка култура 5300 – 4400, ускоро пар занимљивих података и

– Винчанска култура 4400 – 3200 о којој ће такође бити речи, а овом приликом желимо да ову тему начнемо једним од њених најјачих парадокса – ВИНЧАНСКИМ ПИСМОМ.

Актуелна историја каже да је најстарије писмо настало у месопотамини у трећем миленијуми пре нове ере. Да ли је винчанско писмо постојало још у петом миленијуму?

Позитиван одговор би сигурно тражио писање нове историје, али пут науке није одбрана ауторитета и хипотеза, већ теорија са доказима. Натписи на обиљу археолошког материјала на локалитету Винча говоре да је реч о “писменима”. Али ретко ко је говорио о писму. Све до палеографске анализе дошло се до закључка да се натписи на артефактима не налазе као знак својине, већ да је реч о линеарном, дакле словном писму азбучне морфологије. Постулира се писмо са неких 70 знакова много пре прото сумерског писама. Постоји око 800 предмета са натписама такозваног винчанског писма.

Појава ових симбола и на околиним локалитетима говори да се још у неолиту, дакле много раније него што савремена историја данас учи, постоје артифакти овог писма. Управо винчанско писмо је кандидат за нову историју и то баш на простору данашње Србије. Да ли се ради о прадоксу, теорији завере или прикривању информација, тј. да ли је етрурски систем писма настао од винчанског биће предмет рада научника у будућности. Решење је можда у компромису у којем се наводи да је винчанско писмо слоговног карактера те да је само послужило као основа појави званичног првог писма на Криту.

У сваком случају модерна Србија на теми постојања и старости винчанског писма има још један парадокс који ће оставити у аманет будућим генерацијама археолога, историчара, етнографа и тако даље.

www.vaseljenska.com/vesti/da-li-je-vincansko-pismo-najstarije-pismo-na-svetu/

4 гласa