Др Драган Павловић

Нашој редакцији се обратио Др Драган Павловић чија је специјалност медицинска етика. Др Павловић примећује да се, у вези са захтевом о повратку др Војислава Шешеља у Хаг, у медијима не спомиње Резолуција Уједињених Нација 37/194 која, с обзиром на његово здрвствено стање, тако нешто забрањује. Из тог разлога је замолио да објавимо његов текст и на тај начин обавестимо јавност и др Шешеља о тој могућности.

***

Хашки „суд“  грубо крши људска права

 

Господин Шешељ се не може враћати у Хаг – тај „суд“ треба укинути

Недавно је из Хага стигла вест да господин Војислав Шешељ мора да се врати у хашки затвор институције која себе назива ICTY (енгл. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Међународни кривични трибунал за бившу Југославију ). Према резолуцији Уједињених нација 37/194, о “Медицинској етици”, усвојеној на Генералној скупштини 1982. године, господин Војислав Шешељ се не може вратити у затвор већ се лечење мора наставити у одговарајућој медицинској установи која му обезбеђује “исту терапију” као осталим пацијентима који болују од такве или сличне болести.

У начелу, максимална/оптимална медицинска нега НИЈЕ МОГУЋА у хашком затвору.

“Анекс” резолуције УН 37/194 из 1982: 

Принцип 1 прецизира: “Здравствено особље, посебно лекари који су задужени за негу затвореника и притворених, дужни су да обезбеде заштиту њиховог физичког и менталног здравља и пруже терапију болести истог квалитета и стандарда који се обезбеђује особама које нису затвореници или притворени.“

Принцип 6 инсистира да се набројани принципи морају поштовати у потпуности и у свим околностима. (United Nations, The General Assembly, Principles of Medical Ethics, A/RES/37/194:Resolution 37/194, 111th plenary meeting, 18 December 1982).

aneks

princip 6

(Наши медији, на пример „Политика“, изгледа НИКАД нису коментарисала ту резолуцију УН. Да јесу, радовало би ме.)

Поменута институција («суд» у Хагу) која захтева повратак господина Шешеља, вероватно у начелу може, али технички је доста тешко, да обезбеди одговарајуће лечење у Хагу. Свакако, не само да је практичније да се Шешељ лечи у Србији, већ постоји и ризик да то лечење у Хагу неће бити адекватно, што показује и искуство са ранијим затвореницима од којих је више њих преминуло у Хагу под сумњивим околностима. У начелу се оваква предвиђена терапија не може и не сме спроводити ван специјализоване медицинске установе. С тога би господин Шешељ морао да остане у Србији и да без одлагања почне са терапијом.

У међувремену, треба уложити жалбу OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Geneva, Switzerland.

Овај покушај враћања господина Шешеља у хашки затвор је кршење људских права од стране ICTY и треба да означи крај овог илегалног суда.

Такође, Иван Јанковић у својој књизи  «Забрана злостављања, приручник за полицију и затворско особље», Београдски центар за људска права, 2010, мада површно дискутује тај аспект здравствене заштите затвореника (!!), не спомиње неке важне аспекте који су потенцирани у резолуцији 37/194, као рецимо Принцип 1 и Принцип 6 из Анекса. Први Принцип сам ја цитирао горе. Принцип 6 потенцира да се наведени принципи НИКАКО не могу занемаривати чак ни у неким хитним ситуацијама. То је сада необично важно.

_______
Корисни линкови:

www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx

facebookreporter.org/2015/04/05/%D0%B4%D1%80-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D1%83/

3 гласa

СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ