Прошло је неколико месеци од када је актуелни министар рада, запошљавања и социјалне заштите, Александар Вулин на конференцији за медије најавио почетак ревизије инвалидских пензија (у даљем тексту :разбојничка пљачка), уз образложење да су у Фонду ПИО раније неки вршили злоупотребе.
У најави пљачке истакао је да се тако нешто ради по први пут, што такође није тачно.

Министар није говорио истину, било зато што је доведен у заблуду, било зато што је од ревизије очекивао велику корист, за буџет, за себе и за оне који су на тој конференцији стајали иза њега, спремни да се баце на њега, ако не изговори све оно што је претходно договорено. Друга сврха њиховог унезвереног стајања иза министра нема прихватљиво објашњење.

Дрско појављивање пред камерама, два актера дефинитивног и коначног сурвавања Фонда ПИО, др.Александра Милошевића и Зорана Милошевића, представља пљување у лице не само инвалидским пензионерима, него целој стручној и осталој јавности, која годинама не реагује на неспорну чињеницу да је генератор рушилачких процеса целог система права из ПИО, Сектор за медицинско вештачење, којим деценију и по управља као личним иметком др.Александар Милошевић уз асистенцију директора Сектора за остваривање права Владимира Станковића, који слугански послушно извршава стара и саставља незаконита упутства, која треба да послуже као правни основ за спровођење воље др.Александра Милошевића,уздигнуте изнад закона.

Од покретања ревизије, коју је министар Вулин, најавио као нешто што никада није рађено, било је нормално очекивати да се љубитељ позирања и сликања за медије, Владимир Станковић огласи и да изјаву за јавност, као и обично кад су пљачке пензионера у питању, а у којој ће изнети следеће податке:

– од када се врши пљачка средстава намењених за инвалидске пензије, под шифром“утврђивање промена по чл.96.закона“

-колики је број опљачканих инвалидских пензионера на дневном, месечном и годишњем нивоу на целом подручју РФ ПИО и то за период од његовог постављања на место директора Сектора за остваривање права до најаве министра Вулина о наводном почетку ревизије

-колика је сума опљачканих средстава на поменутим нивоима, а колика укупна сума остварена од 2009.године до данас, тј.у периоду у коме он руководи Сектором за остваривање права

– да ли се ова средства отета од законитих корисника инвалидских пензија, књиже на страни расхода или на страни прихода или се о њима не води евиденција и најважније,

да ли ће и када тачно, сазвати конференцију за медије и приказати тајни документ, који је пре неколико година, .упућен свим филијалама РФПИО Србије, под ознаком строго пов.и са врло сликовитим насловом:

„Упутство о раду стручних служби за онај део послова и надлежности, који до сада није био регулисан, а који се тиче спровођења одредаба члана 96.Закона о пензијском и инвалидском осигурању“

Потез министра да легализује масовну пљачку инвалидских пензионера, морао би свакако да буде повод за скидање ознаке строго пов. са Упутства, као скупа практичних правила о начину рада, свих службених лица Фонда , овлашћених за спровођење пљачке по чл.96.Закона.

У међувремену док се чека , да Владимир Станковић сазове конференцију за медије, екслузивно само за посетиоце овог сајта, који „Размишљају својом главом“ преносе се неки делови Упутства о спровођењу чл.96.закона, а што би могло заинтересовати осигуранике и кориснике Фонда, да размисле, да ли је Дирекција донела само једно тајно упутство или је Владимир Станковић саставио више таквих упутстава, по којима се разноразне ревизије увек и у свако доба могу вршити, а нарочито кад су директно противне важећим законима.

Наведено упутство представља у ствари правилник о образовању, организацији и начину рада, организоване доушничке мреже, која прикупља податке о имовном стању инвалидских пензионера и њихових породица, ради покретања поступка, који није прописан законом и која тако прикупљене податке систематизује и доставља на руке лично до недавном директору Сектора за вештачење, др.Александру Милошевићу, који је након пословне сарадње са министром Вулином напрасно постао заменик генералног директора Фонда, а што ће у пракси бити функција важније од функције генералног директора.

Цитирам извештај Дирекције Фонда ПИО бр.02 181-6599/09 од 18.01.2010.године:
„У вези напред наведене одредбе Закона, а у циљу јединственог поступања у свим надлежним оргнизационим јединицама РФПИОЗ, директор Фонда донео је Упутство о раду стручних служби за онај део послова и надлежности који до сада није био регулисан, а који се тиче спровођења одредаба чл.96.Закона о пензијском и инвалидском осигурању“.

Тиме пада у воду тврдња министра Вулина, да спроводи нешто, што др. Алекса Милошевић, још већ спровео. Их болан спровео, но и средства потрошио!

Наведеним „упутством“ дато је овлашћење Фонду да по службеној дужности спроведе поступак у случајевима када постоје чињенице и околности, које омогућавају сумњу да је дошло до промене у стању инвалидности корисника права, која може бити од утицаја на инвалидску пензију“.

Из даљег текста Упутства, може се недвосмислено закључити да се под „Фондом,“ подразумева група, коју чине директор Фонда и Покрајинског фонда, њихови заменици , директори Сектора за спровођење пензијског и инвалидског осигурања у Дирекцији и Покрајинском фонду и начелници, начелници Одељења за инострано осигурање, начелници Одељења за оцену радне способности и сви директори филијала.

Дакле по Упутству је организована паралелна структура, унутар законске организације, која врши праћење корисника инвалидских пензија и чланова њихових породица, а ради прикупљања података о њиховом имовном стању и достављања ових података директору Сектора за инвалидско осигурање, др.Александру Милошевићу на „рачунску обраду“података..

Делокруг рада наведених овлашћених службених лица, прописан Упутством, обухвата:
„Покретање поступка на основу сазнања до којих они могу доћи у вршењу службене дужности, а у случајевима када таква сазнања могу довести до сумње да је код корисника права дошло до промене у стању инвалидности, као на пр.сазнања добијена од грађана, као и овлашћених службених лица, институција и служби, који у оквиру својих делатности, могу располагати чињеницама релевантним за доношење одлуке о покретању поступка“.

Како наведене групе не могу имати релевантна сазнања о стању инвалидности, нити могу утврдити наступање промена, то поступак ради одузимања пензија припрема стручна служба филијала, а нарочито податке о висини пензије, приходима чланова породице, имовини, приватној делатности и сачињава лажну пријаву у својству трећег лица.

На основу фотокопије лажне пријаве, припремљене у филијали Смедерево, дана 7.04.2011.године, јасно се види да подносилац пријаве наводи тачне и прецизне податке о инвалидском пензионеру и то :име и презиме, ЈМБГ, тачну дефиницију стања инвалидности, проценат инвалидности, прецизне податке о имовном стању и власништву радње па чак и тачан датум брисања из Регистра АПР.

Потпуно је јасно да је овакву пријаву и са овим подацима, могло да састави само овлашћено службено лице филијале Смедерево, у вршењу службене дужности у свему према правилима из Упутства, а ради покретања поступка наводног утврђивања промена по чл.96.закона.

У конкретном случају инвалидска пензија је остварена 2001.године, трајно. Ако се у овом случају покреће поступак по чл.96.закона и ако се из документације види, а види се да у поступку учествују сва службена лица, таксативно набројана у Упутству, од начелника преко директора филијале Смедерево, до Момире Лалић начелника у Дирекцији и директора др.Александра Милошевића, онда се подразумева да је директор Владимир Станковић упознат са чињеницом да се у Сектору остваривања права води паралелан поступак супротан важећим прописима и правилима поступка.

По свему судећи Фонд ПИО има две мреже организационих јединица, једну која не ради по закону и другу, која ради по тајном упутству.Друга остварује тајне приходе, а прва обезбеђује лажни правни основ.На челу прве је Владимир Станковић, а на челу прве и друге др.Алекса Милошевић.

Ако има још неког ко верује да ревизија инвалидских пензија није организована пљачка, нема права касније да се буни кад почне ревизија пензијског стажа и укидање старосних пензија. Уосталом грађани Београда су имали прилике да се увере, на који начин Владимир Станковић брише стаж, за који су претходно по решењима Фонда и на рачун Фонда, уплаћивани милионски износи.

Организатори никада нису објавили резултате ревизије у еврима, што значи да се и еври брзо троше, па се не броје.

Ново упутство се већ спрема, а дотле чекајте на повећање пензија на здравим основама.

Ја одох на протест пензионера, А Ви?

Зорица Тршић, адвокат

www.vaseljenska.com/ekonomija/strogo-pov-uputstvo-o-sprovodjenju-cl-96-zakona-o-pio/

1 глас