Уместо да ухапси главног протагонисту незапамћене пљачке и уништавања српске привреде, бившег министра Млађана Динкића, Александар Вучић је од првог дана свог мандата наставио са његовом криминалном политиком. И не само то, него га је узео за личног саветника! Због њиховог мафијашког плана, блокаде текућих рачуна бивших предузећа у реструктуирању, након више од десет година тог мучног периода, који је обележен изигравањем поверилаца и пружањем лажне наде запосленима, довео је бројна привредна друштва на врата стечаја. До 31. маја 2016. године, или боље речено у наредних пет месеци, према договору садашње владе са ММФ и Светском банком, треба да се реши судбина 17 посебно заштићених фирми и њихових 40 зависних друштава. Хоће ли нека нова власт ухапсити и Динкића и Вучића, везати их и привести правди? Економски експерт Миодраг К. Скулић описује реструктуирање предузећа, као модел сурове пљачке

Поступак реструктуирања отпочео је 20. фебруара 2003. године доношењем одлуке о покретању поступка реструктуирања Друштвеног предузећа „21 октобар“, Крагујевац. Затим су по истом моделу у наредним годинама донете одлуке о реструктуирању 67 акционарских друштава, код којих је поништен уговор о продаји друштвеног капитала. Истовремено је још 99 великих друштвених предузећа заштићено овом мером, као и 103 њихова зависна привредна друштва. Млађан Динкић у својству министра за приватизацију, а био је и гувернер Народне банке и министар финансија, смислио је модел „за малу децу“ – реструктуирање које нико и никад неће спроводити, али ће ко медведи бити заштићена предузећа у реструктуирању од повериоца који ни извршне судске пресуде не могу наплатити у периоду од када је код тих предузећа уведено реструктуирање.

Укупно 269 привредних друштава уживало је заштиту у периоду од фебруара 2003. године до краја октобра 2015. године, док њих 17 са још 40 њихових зависних друштава ужива додатрну заштиту до краја маја 2015. године.

Трагичан биланс ове шарланатске игре једног нестручног, а пре свега младог човека, без икаквог практичног искуства, коштало је Србију, више милијарди евра, због одуговлачења и потпуно погрешно вођеног процеса приватизације. На жалост, исто лице било је у дужем периоду времена задужено и за сукцесију са бившим југословенским републикама и тај процес није окончан. Господин Динкић је био асистент професору Мирољубу Лабусу у затварању четири највеће српске банке, које су имале уредне хипотеке над имовином друштвених предузећа, па их је на тај начин требало удаљити од вођења поступка приватизације, и тај процес из банкарске струке пренети на пар бирократских чиновника, бираних по правилу да немају ни дан практичног искуства у банкама и привреди.

Цех се ових дана приводи крају. У стечај је отишло 25 тих предузећа, и то углавном великих система, а са великим блокадама текућих рачуна је њих 30, за које предстоји увођење стечаја. На рушевинама те илузије, да се могу избећи обавезе и лажно прогласити реструктуирање за које нико никада ни у једном привредном субјекту није био задужен, коштаће Србију и њене пореске обвезнике.

Са листе активних предузећа нестали су:

Холдинг МИН АД из Ниш, у стечају од 15. јула о. г. после непрекидне блокаде текућег рачуна од 394 дана. У Холдингу је било десетак зависних привредних друштава, међу којима посебно истичемо МИН-Локомотива, МИН-Вагонка, Ливницу и друге.

Холдинг Гоша, АД, у стечају од 10. Јула о.г. после непрекидне блокаде текућег рачуна. Холдинг Гоша у свом саставу имао је Фабрику друмских возила, Фабрику вагона, Фабрику машина и опреме и више других производних капацитета.

Индустрију мотора и трактора, АД, у стечају после непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 702 дана. Пре стечаја било је 809 запослених, а за 2014. годину нема уредно предатог годишњег обрачуна. У претходној години већи од књиговодствене вредности имовине достигли су 68 милиона евра. Од очекиваног измештаја тракторске индустрије на нову локацију и после 15 година приче, практично још нема ништа.

Иво Лола Рибар Систем, АД из Железника у стечају. Лола систем је имао 17 зависних друштава од којих су већина отишла у стечај пре матичног предузећа. Посебно треба истаћи да су фабрике овог система у Лешку, Витини и на Брезовици остале у Србији и на Косову не приватизоване. Према годишњем билансу за 2013. годину кумулирани губици изнад вредности имовине достигли су 75 милиона евра.

Фабрика резног алата АД из Чачлака у стечају је после непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 1090. дана. Обавезе ФРА Чачак достигле су 32 милиона евра. У оквиру Холдинга пословало је седам посебних привредних друштава, специјализованих за производњу појединих врста алата, а једна од њих производила је и машине. На крају прошле године у Холдингу ФРА Чачак било је 77 запослених, а са зависним друштвима 583.

ИПХ Прахово АД, у стечају после непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 1029 дана. У стечају је и зависно друштво Ремонт. У ИХП Прахово изгубљен је цео сопствени капитал, па су веће обавезе од вредности имовине достигле 15 милиона евра.

Петар Драпшин АД из Новог Сада, сада у стечају после 950 дана непрекидне блокаде. Само у 2014 години приказан је губитак у пословању 3,7 милиона евра. На крају те године у Петру Драпшину било је 57 запослених.

Минел Трансформатори, АД, Рипањ, у стечају је после непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 197 дана. Кумулирани губици изнад вредности капитала су 10.5 милиона евра, а укупне обавезе износе 16,8 милиона евра.

Желвоз АД из Смедерево, у стечају је од 20. јула о.г после непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 870 данас. На крају прошле године у Желвозу је било 392 запослена, док их је крајем 2011. године било 1.282. Предузеће је остало без сопственог капитала, па је губитак изнад вредности имовине достигао више од 20 милиона евра.

Застава Ливница АД, Топола у стечају је од 29. јула о.г. после непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 57 дана. У Ливници, Топола било је 155 запослених Обавезе овог привредног друштва су више од 11 милиона евра. На приходу мањем од два милиона евра у прошлој години исказан је губитак у пословању те године у износу већем од два милиона евра.

Јанко Лисјак Холдинг АД, у стечају је од 26 маја о,г, после непрекидне блокаде текућег рачуна дужег од 540 дана. Привредно друштво је остало без сопственог капитала, па је исказан губитак изнад вредности имовине. Поред Холдинга у стечају је још пет зависних друштава.

Индустрија стакла ДП из Панчева, у стечају је од 17 децембра ог, после 45 дана непрекидне блокаде текућег рачуна. Обавезе Индустрије стакла крајем прошле године достигле су 44 милиона евра, а ИСП је одавно изгубила сопствени капитал. У тој години било је 183 запослена. На приходу оствареном 2014. године од само 900 хиљада евра исказан је губитак у пословању те године у износу од 2,5 милиона евра.

Зорка Холдинг АД из Шапца у стечају је од 8. јула ове године, нема уредно предатог годишњег обрачуна за прошлу годину. У консолидованом билансу за претходну 2013. годину обавезе Холдинга су достигле 18 милиона евра.

Вулкан АД из Ниша у стечају је од 14 октобра 2013. године после непрекидне блокаде текућег рачуна дужег од 297 дана. Ово привредно друштво одавно је изгубило целокупан сопствени капитал, па је губитак изнад капитала достигао четири милиона евра, а укупне обавезе на крају 2014. године више од девет милиона евра.

Хемијска индустрија Жупа АД из Крушевца, овај понос крушевачке индустрије из које је поникао водећи српски бизнисмен Мишковић, у стечају је од 7. јула ове године, после непрекидне блокаде текућег рачуна, непрекидно дужег од 928 дана. На крају прошле године било је само 92 запослена, мада је у крушевачкој Жупи, крајем 2011. године било 469 запослених. Ово привредно друштво одавно је изгубило целокупан сопствени капитал, па је губитак изнад капитала достигао пет милиона евра, а укупне обавезе, чак, 21 милион евра.

ШИК Копаоник АД из Куршумлије у стечају је од 29 јула ове године, после непрекидне блокаде текућег рачуна дужег од 950 дана. За 2014. годину није предат уредан годишњи обрачун. Ово привредно друштво нема никаквих значајнијих прихода, а избегавање да повериоци наплате своја потраживања од ШИК-а и од више зависних друштава у његовом саставу, покушај је без резултата, јер је имовина друштва пренета у ШИК Симпо д.о.о, које привредно друштво послује са губицима. И ова Динкићева конструкција говори о каквом се пословном подухвату ради најбоље потврђује биланс овог друштва у сто одсто власништву Симпа, које на крају прошле године има 636 запослених који су на приходу од осам милиона евра исказали губитак у пословању те године у износу од 2,6 милиона евра. Капитал друштва скоро да није ни постојао па на имовини од 22 милиона евра, кумулирани губитак изнад вредности капитала достигао је 7,5 милиона евра, а укупне обавезе овог привредног друштва, чак, 30 милиона евра. Поставља се питање ко ће да плати овај цех.

Савремени дом АД из Крушевца, у стечају је од 31. јула ог. После непрекидне блокаде текућег рачуна дужег од 952 дана. У овом привредном друштву на почетку 2014. године било је 75 запослених, а уредан годишњи обрачун за 2014. годину није предат, па се на бази обрачуна за претходну годину изводи закључак да су укупни губици, до и изнад висине капитала у Савременом дому достигли 9,6 милиона евра, док расположива имовина по књиговодственој вредности износи само 1,8 милиона евра.

Индустрија одеће Први мај АД из Пирота у стечају је од 10 августа о.г, после 962 дана непрекидне блокаде текућег рачуна. У 2013. био је 481 запослен, а две године раније било је скоро хиљаду и по запослених. Губитак изнад капитала по годишњем обрачуну за 2014. годину достигао је скоро девет милиона евра, а укупне обавезе су више од 16 милиона евра.

Модна конфекција Рудник АД из Горњег Милановца у стечају је од 5. августа ове године. После непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 957 дана. Друштво није предало уредан годишњи обрачун за прошлу годину. У радном односу на крају 2013. године било је 533 запослена, а у тој години губитак изнад вредности капитала износио је више од десет милиона евра, а укупне обавезе достигле су 18 милиона евра.

ПИК Земун АД у стечају је од 21 октобра ове године, после 1040 дана непрекидне блокаде текућег рачуна. Предузеће располаже сопственим капиталом са којим са 84,61 одсто покрива укупну вредност ангажоване пословне имовине, сталне и обртне, која на крају прошле године износи 5,3 милиона евра. Са земљиштем од 1.250 хектара, од чега је у власништву самог ПИК-а више од половине, које је у највећем делу градско грађевинско земљиште, ПИК је постао мета мешетара, а држава, општина Земун и сам град Београд не штите државне интересе, те друштвено богатство препуштају стечају, који у овом случају уопште нема места ни сврхе.

Београдска индустрија пива АД, у стечају је од средине ове године, након непрекидне блокаде текућег рачуна од 1 до 5 дана. Укупну књиговодствену вредност имовине БИП-а више од 24 милиона евра, сопственим капиталом БИП покрива са скоро десет милиона евра, или 40,4 одсто, па су укупне обавезе достигле на крају прошле године више од 14 милиона евра. У БИП-у је у прошлој години остварено 10,6 милиона прихода, што је мање десет одсто него претходне године. Уместо да град Београд откупи пет хектара грађевинског земљишта на тој локацији од БИП-а за 30 милиона евра, и отвори „врата“ новој железничкој станици у Прокопу, која се сада налази у рупи, БИП се у стечају предаје мешетарима, да би на тој атрактивној локацији, након гашења производње пива, почели градњу неког новог стамбено пословног комплекса…

Вршачки виногради АД, у стечају је после 176 дана непрекидне блокаде текућег рачуна. И ово привредно друштво није АПР-у доставило уредан годишњи обрачун за 2014. годину, а на крају претходне године имало је 248 запослених. На имовини исказаној по књиговодственој вредности у износу више од 20 милиона евра, Вршачки виногради исказали су обавезе 13 милиона евра и са преосталим капиталом од седам милиона евра и више засађених хектера винограда, сопственим подрумом и савременом технологијом за производњу и чување вина, доспели су у стечај, неуспешним покушајем да се приватизују.

ПКБ Воћарске плантаже д.о.о Болеч у стечају је од 24 августа ове године, после 975 дана непрекидне блокаде текућег рачуна. На крају 2014. године у овом привредном друштву преостало је 28 запослених, На имовини вредној 22,7 милиона евра укупне обавезе су достигле 7,7 милиона евра, обзиром да Плантаже располажу сопственим капиталом од 15 милиона евра. Није ни чудо што је рачун друштва био у блокади 975 милиона динара.

Делишес ДП из Владичиног Хана у стечају је од 10 фебруара 2014. године после непрекидне блокаде текућег рачуна дуже од 415 дана. Губитак изнад капитала на крају прошле године достигао је више од седам милиона евра, док је књиговодствена вредност укупне пословне имовине исказана са мање од милион евра.

Фабрика уља Плима АД из Крушевца у стечају је од 8 августа ог, после 664 дана непрекидне блокаде текућег рачуна. И ово привредно друштво није предало уредан годишњи обрачун за прошлу годину. У претходној години било је 154 запослена. Губитак изнад капитала износи десет милиона евра, а укупне обавезе прелазе19 милиона евра.

Бетоњерка АД Алексинац у стечају је од 3 јула ог, И ово привредно друштво није доставило уредан годишњи обрачун за претходну 2014. годину. У друштву је у 2013 години било 99 запослених, а на имовини вредној 1,4 милиона евра кумулиран је губитак изнад капитала 1,7 милиона евра, па су обавезе овог привредног друштва веће од три милиона евра.

25 предузећа са блокираним рачунима

1

Блокаде текућих рачуна бивших предузећа у реструктуирању, након више од десет година тог мучног периода, који је обележен изигравањем поверилаца и пружањем лажне наде запосленима, довео је бројна привредна друштва на врата стечаја. Из датог прегледа јасно се види да ће скоро сва ова друштвена предузећа у наредних неколико месеци отићи у стечај.

17 Заштићених предузећа до 31. маја 2016. године

2

До 31 маја 2016. године, или боље речено у наредних пет месеци, према договору садашње владе са ММФ и Светском банком, треба да се реши судбина 17 посебно заштићених фирми и њихових 40 зависних друштава. Из наредног прегледа види се на којих се то 17 привредних друштава односи заштита.

Миодраг К. Скулић / Таблоид

2 гласa