Политиколог Душан Пророковић, стални сарадник Фонда стратешке културе, говори о геополитичким дешавањима данашњице, сагледане у контексту протеклих сто година. „Ово показује да српско питање јесте геополитичко питање“, каже Пророковић, повезујући догађаје из наше земље и непосредног окружења, са околностима и кретањима на светском нивоу

8 гласовa