Укроречник 13 бави се култом смрти. Упркос наизглед сатиричном описивању догађаја у Украјини који се одигравају у наше дане, уопште се не ради о наивном хумору него о веома озбиљним стварима. Патолошке појаве у савременој Украјини очигледно потичу из неких мистичких извора, па и прича о култу смрти, масовном поклањању лешевима, изношењу ковчега на сцену, клечање на коленима… све то као да представља застрашујућу црномагијску форму која као да се намеће у духовно поробљеној земљи са некада већинским православним народом. А све се то одиграва уз подршку „напредног демократског Запада“. Пошто је и у Србији за пролеће најављена још једна шетња поклоника култа смрти коју такође подржава „напредни демократски Запад“, сваком здравомислећем Србину је крајње време да озбиљно размисли у какав пакао га води јурњава у загрљај цивилизације која пропагира култ смрти…

2 гласa