„Косовска влада“ је на јучерашњој седници усвојила документ о „Поступку пријављивања за радна места у институцијама „Републике Косово“ за чланове мањинских заједница које имају дипломе издате од стране Универзитета у Северној Митровици“. Иако су неки косовски медији на српском језику јавили да ће „косовска влад“а признати дипломе српског државног приштинског универзитета у Косовској Митровици, за саму „косовску владу“, то је, међутим, само „привремено-прелазна мера за интеграцију којом ће се дипломе које су добили грађани „Републике Косово“ учинити важећим, у сврху пријављивања за посао у јавним институцијама, а у очекивању потпуне интеграције Универзитета у Северној Митровиици у оквиру косовског правног оквира.“ Циљ овог документа за „косовску владу“ јесте интеграција Приштинског универзитета са привременим седиштем у Косовској Митровици у „косовски систем високог образовања“.

Документ, који је јуче усвојен, а у који је КоССев имао увид, представља „приступ“ решавању питања Универзитета у Косовској Митровици, и то са два скупа активности. Читава процедура признавања диплома, према овом документу, делује веома компликовано, међутим, јер се решава по појединачном захтеву, уз већи број контролних тела, а важи само за оне који буду желели да конкуришу за радна места искључиво у „косовским јавним институцијама“.

„Влада Косова“: Циљ интеграција митровичког универзитета у „правни оквир Републике Косово“
„Влада је усвојила нацрт документа о поступку пријављивања за радна места у институцијама Републике Косово за чланове мањинских заједница које имају дипломе издате од стране Универзитета у Северној Митровици.

Документ има за циљ да припреми терен за спровођење законских одредби које се односе на Северну Митровицу и компатибилност статута тог универзитета са законодавством централног нивоа „Републике Косово“, са циљем његове интеграције у правни оквир Републике Косово, саопштено је из јуче из косовске владе након седнице владе и усвајања документа о „Поступку пријављивања за радна места у институцијама Републике Косово за чланове мањинских заједница које имају дипломе издате од стране Универзитета у Северној Митровици“.

Први скуп активности представља „припрему терена“ за спровођење законских одредби које се односе на Универзитет, а кроз успостављање владиног експертског тима који ће припремити рад независне комисије Универзитета за „ревизију компатабилности статута“ универзитета у Северној Митровици са „законима на централном нивоу“, а са циљем „интеграције у законски оквир Косова“. Други скуп активност представља постављање привремено-прелазног механизма којим ће се верификовати дипломе митровичког универзитета све до његовог потпуног интегрисања у косовски систем.

Верификација ових диплома, међутим, јесте могућа само у случају када ће се диплома користити за пријаву на отворено радно место у косовским јавним институцијама.

У наставку прочитајте шта подразумевају активности прописане овим документом, те на који начин је предвиђено, према плану „косовских власти“, да се верификују дипломе са митровичког универзитета.

Први скуп активности – „Припремање терена за рад независне комисије Универзитета која ће оценити усклађеност Статута Универзитета са законским оквиром на централном нивоу Републике Косово“
Овај скуп активности планира успостављање независне комисије Универзитета која ће бити одговорна за разматрање статута и његово усклађивање са косовским законским оквиром, као и са „европским стандардима и најбољим праксама.“

Независна комисија састојаће се од седам чланова – три представника косовског министарства образовања, три представника које бира Универзитет у Косовској Митровици и један члан којег ће одабрати косовски премијер.

„Комисија ће увек узети у обзир специфичности предвиђене важећим законима који се односи на Универзитет, али ће у исто време гарантовати да организација, поступци унутрашње управе, и интеракција са јавним властима Републике Косово, буде у складу са оквиром на централном нивоу законодавства Републике Косово,“ додаје се у јуче усвојеном документу.

Оснивање Независне комисије Универзитета, међутим, пресудан је корак ка – „интеграцији Универзитета у систем високог образовања Републике Косово“ и „спровођење посебних закона на снази који гарантује општини Митровица/Митровица Север веће надлежности у области високог образовања и дефинише Универзитет као аутономну јавну установу високог образовања у Републици Косово“, додаје су овом документу.

Крајњи циљ ове комисије и ових активности је интеграција универзитета, или како се наводи у овом документу, „легализација“ Универзитета кроз „формулацију статута Универзитета који прецизира његову унутрашњу организацију и управљање, рад одбора Универзитета и процедуре за интеракцију с јавним властима Републике Косово, укључујући питања у вези са акредитацијом Универзитета“.

Нови статут, међутим, треба да регулише и односе између Универзитета и општине Северна Митровица, затим да обезбеди да Универзитет добије „адекватне објекте и средства за свој рад из буџета Републике Косово и других институционалних извора“, а уз могућност сарадње са општином Северна Митровица и било којом другом косовском општином када је у питању управљање универзитета.

Општина Северна Митровица имаће „веће“ надлежности у домену виског образовања
У документу „косовске владе“ се такође наводи да правни оквир „Косова“ омогућава веће надлежности за општину Северна Митровица у домену високог образовања, а укључујући регистрацију и „лиценцирање образовних институција, регрутовање, исплату плата и обуку наставних инструктора и администратора.“ Такође, општина Северна Митровица имаће право да именује два члана одбора Универзитета, који ће се састојати од укупно девет чланова.

Општина би такође требало да обезбеди Универзитету адекватне просторије и средства за рад „из буџета Републике Косово и других институционалних извора.“

Општина Северна Митровица, према овом документу, моћи ће да сарађује са било којом другом општином у погледу рада универзитета.

У истом документу је наглашено да ће Универзитет имати одбор који ће се састојати од девет чланова, од којих два именује општина, пет бира факултетски и/или студентски орган универзитета и два се именују на начин одређен статутом универзитета, а да финансирање Универзитета из средстава Владе Републике Србије мора бити „транспарентно и доступно јавности, у складу са законима Косова“.

Статут би такође требало да утврдити процедуре финансирања из „Буџета Републике Косово и других институционалних извора“, као и да „јавности обезбеди транспарентност“ када је у питању финансирање митровичког универзитета од стране Републике Србије.
У самом документу се такође наводе „акције“ косовске владе због могућих „изазова“, с обзиром на то да је „врло вероватно“ да Универзитет неће именовати своје чланове комисије.

Зато косовска влада може „већ да крене напред“, истиче се у овом документу, а именовањем „владиног експертског тима“ који ће спровести припремне активности за рад Независне комисије, а посебно када је у разматрању „компатибилност статута и радних процедура Универзитета са законодавством о високом образовању у Републици Косово“.

Тим, међутим, неће доносити службене одлуке, али ће направити иницијалне припреме које ће „фасилитирати“ рад Независне комисије, те успоставити конктате са Универзитетом преко „медијатора“ и предвиђати, или реаговати на политичка дешавања која могу имати утицај на Универзитет, као што је оснивање „Удружења/заједница општина са већинским српским становништвом“.
У припреми спровођења косовских закона који се односи на Универзитет, овај тим косовске владе тражиће техничку подршку професионалних организација и међународних организација, посебно Савета Европе и Канцеларија Европске уније на Косову.

А како ће рад Независне комисије за легализацији Универзитета изискивати време, студенти и дипломци биће „у позицији неједнакости,“ док се не „испуни легализација“ Универзитета, те, додаје се у документу, „у циљу исправљања ове ситуације, која крши људско право на запослење и образовање и сукобљава се са косовским законодавством, потребан је привремени механизам транзиције.“
Управо тај привремени тразициони механизам јесте верификовање диплома Универзитата у Косовској Митровици, што је и други скуп акивности прописан у документу косовске владе.

Други скуп активности – привремено-прелазне мере – верификовање диплома

У привремено прелазне мере спада усвајање норматвног акта како би се верфиковале дипломе са митровичког универзитета, а издавањем „сертификата“ и „додатка сертификату“, који ће моћи да се користе једино за пријављивање за рад у косовским јавним институцијама.

„Нормативни акт ће одредити формат, период валидност и обим сертификата и додатка сертификату,“ додаје се у овом документу.

„Косовска влада“ ће такође формирати „ентитет“ у косовком министарству образовања који ће деловати као „Секретаријат помоћног тима у вези са индивидуалним апликантима и вођењем евиденције о захтевима верифковања“.

Чим „косовска влада“ усвоји нормативни акт, биће иницирана и промотивна кампања која ће промовисати формирање овог привременог механизма, док ће „кампања бити усмерена на невећинске заједнице на Косову“.

Процедура верификације издавања „верификационог сертификата“ ће се покретати на основу појединачних захтева оних који имају дипломе митровичког универзитета и који су грађани Косова, док ће нормативни акт такође одредити који документи ће бити потребни како би се пријава употпунила, а покренуо процес верификације.

Након што се поднесе захтев, Секратаријат ће упутити захтев Универзитету у Косовској Митровици за проверу података. Зато ће и косовска влада именовати посредничку канцеларију која ће бити одговорна за тражење верификације, а у идеалном случају, ова канцеларија ће своје седиште имати у Северној Митровици и имаће „радне односе“ са Универзитетом.

Секретаријат ће испитати досијее оних који се буду пријављивали за акредитацију диплома и потврђивати то да ли је особа квалификована за посао у јавној институцији Косова, а на оносву квалификацијских захтева које су одређене нормативним актом.

Секретаријат ће затим припремити и издати сетификат ономе ко је поднео захтев, а сертификат ће служити као замена за диплому и само за пријаве на пословима у јавним институцијама Косова, имаће лимитиран период валидности, а у складу са нормативним актом.

kossev.info/strana/arhiva/priznanje_srpskih_drzavnih_diploma____quotprivremeno_prelazna_mera_quot_za__quotpotpunu_integraciju_quot_srpskog_drzavnog_univerziteta_u_kosovski_sistem/4445

1 глас

СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ