Уколико грађани Северне Косовске Митровице у наредних петнаест дана не плате дуг за утрошену електричну енергију, за период од 1. децембра 2012. до 31. децембра 2014, струја ће им бити искључена – упозорење је које су Митровчани, уз рачун за струју за текући месец, затекли јуче и данас на својим кућним праговима и у поштанским сандучићима. Међутим, упозорење да ће струја бити искључена, уз поруку „Покажимо да поштујемо институције Републике Србије на овим просторима, извршавајући своје обавезе“, је непрописно уручено грађанима – упозорење је достављено заједно са повратницом коју је прималац по пријему овог упозорења требало да потпише, а курир повратницу да врати пошиљаоцу – Електродистрибуцији, што није учињено.

„Уколико ваша дуговања не измирите у року од 15 дана од дана достављања упозорења, односно не постигнете Споразум о извршењу обавеза, бићемо принуђени да Вам обуставимо даљу испоруку електричне енергије у складу са чланом 147 Закона о енергетици (Сл. гласник РС, бр. 57/2011) и чланом 27, став 2, тачка 10 у вези са чланом 59, Уредба о условима за испоруку електричне енергије (Сл. гласник РС, бр. 107/05),“ наводи се у Упозорењу о обустави испоруке електричне енергије које су Митровчани добили.

У истом документу – упозорењу Електродистрибуције „Косовска Митровица“ се, такође, захтева да грађани поштују институције Србије, извршавајући своје обавезе.

„Покажимо да поштујемо институције Републике Србије на овим просторима, извршавајући своје обавезе,“ посебно је наглашено у овом документу, јер је ова реченица откуцана подебљаним словима.
У оквиру овог упозорења се, међутим, налази и повратница – извештај о уручењу, која је требало да буде потписана и враћена Електродистрибуцији, а као доказ да је упозорење уручено. На повратници је требало да се налази и датум уручења документа, потпис примаоца, те број његове личне карте, као доказ да је упозорење и примљено. Међутим, ова повратница се и даље налази у склопу документа о упозорењу, с обзиром на то да су грађанима ови папири достављени на улазним вратима станова и кућа, те у поштанским сандучићима.

www.kossev.info/strana/arhiva/severna_mitrovica__za_15_dana_iskljucivanje_struje_ukoliko_gradjani_ne_isplate_dugove/3778

1 глас

СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ