• Према подацима Министарства за економски развој Украјине, њен БДП је пао за 16,3 одсто у односу на исти период прошле године. У периоду јануар-август 2015. године, обим индустријске производње опао је 18 одсто
  • Малопродајни промет смањен је за 23,1 одсто. Реална просечна месечна зарада смањена је 23,2 одсто
  • Однос спољног дуга према БДП у првој половини ове године, према подацима народне банке Украјине, порастао је са 95,1 на 122,8 одсто

Пише: Виталиј КОЛЕСЊИКОВ

        УПРКОС чињеници да је Украјина, уз подршку Међународног монетарног фонда, са одбором приватних инвеститора потписала уговор о реструктуирању дела јавног дуга – до значајних промена у стању украјинске привреде неће доћи.

        Због чињенице да велики део задужености Украјине није био предмет преговора, дуг је могао бити само незнатно смањен – са 71 милијарде, на 67 милијарди долара.

        У ствари, реструктурирање је, фигуративно речено, бескорисна топла облога стављена на смртно болестан организам украјинске привреде.

        Упркос ниској статистичкој бази, у периоду од 2014. године до прве половине 2015. године, према подацима Министарства за економски развој Украјине, њен БДП је пао за 16,3% у односу на исти период прошле године.

        Погоршање динамике кључног макроекономског индикатора условљено је падом производне активности у свим привредним делатностима.

        У периоду јануар-август 2015. године, према подацима украјинске државне службе за статистику, обим индустријске производње пао је за 18%.

        Производња екстрактивне индустрије опала је за 20,9%, прерађивачке индустрије – за 17,4%, грађевинарства – 24,6%. Чак је и, увек просперитентна, пољопривреда у овом периоду забележила пад производње од 5,8%.

        Илустративан пример пада производног потенцијала Украјине је – аутомобилска индустрија. У овом тренутку, остао је само један произвођач – „Автокраз“, који има мизеран обим производње.

        У августу 2015. године престала је производња у сва четири погона за производњу путничких аутомобила (од почетка године било је произведено само 2,9 хиљаде возила) и у четири од пет фабрика за производњу камиона.

        Ако је у претходним годинама Украјина заузимала 8-9 место међу 10 највећих светских произвођача челика, онда је током првих 9 месеци 2015. године – пала на 12. место.

        Сви сегменти саобраћаја настављају да показују негативан тренд. Пад у сегменту теретног саобраћаја је 16,2%.

        Малопродајни промет у назначеном периоду смањен је за 23,1%, што је проузроковано ниском платном способношћу становништва. Такав пад у малопродаји у Украјини је последњи пут забележен само 1990. године.

        Критична ситуација у индустријском комплексу повезана је са падом у спољнотрговинској делатности и условила је продубљивање пада промета на велико за 14,1%.

        Обезвређивање националне валуте – гривне – покренуло је ланчани механизам погоршања динамике осталих кључних показатеља финансијског сектора.

        О значајном потресу у банкарском систему сведочи смањење броја банака које функционишу. Тако је, 1. августа, у Украјини радило 137 банки, што је 24% мање него на почетку 2014. године.

        Због раста трошкова тарифне компоненте и повећања цена увозне робе – порастао је индекс потрошачких цена – за 41,4%.

        Смањење реалне (са урачунатом инфлацијом) просечне месечне зараде достигло је 23,2%.

        Ови процеси у привреди, који су условљени доношењем непромишљених регулативних решења украјинских власти, формирали су панично расположење становништва што је довело до значајног обезбређивања гривне и јачања доларизације привреде.

        „Јединственост“ садашње економске ситуације огледа се и у невероватно високом нивоу дуга привреде и одливу страног капитала из земље.

        Конкретно, однос спољног дуга према БДП-у у првој половини ове године, према подацима народне банке Украјине, порастао је са 95,1% на 122,8%. Оваква привредна динамика праћена је константим ревизјама међународних кредитих агенција које снижавају рејтинг Украјине безмало до „патоса“.

        Стиче се утисак, да је, фокусирајући се на питања дуга и његовог  реструктурирања, украјинска влада практично престала да се бави економским развојем.

        Упркос декларативним изјавама кабинета министара о значајним економским успесима и скором изласку на путању економског раста – настављају се пад, шок девалвације и инфлациони удари, осиромашење и стечај предузећа, банака и државе у целини.

        Превео: Срђан Ђорђевић

fakti.org/globotpor/quo-vadis-orbi/smrtno-bolesna-ukrajinska-ekonomija-primice-se-svom-samoubistvu

2 гласa