ВИСОКА комисија за атестирање при Министарству образовања и науке Русије увела је нову научну дисциплину – теологију.

         „Важна област научне дисциплине Теологија је проучавање историје и данашњег стања односа верске организације према другим конфесионалним учењима и организацијама, као и према држави и друштву“ – уписало је руско министарство у свој регистар.

         Међу теолошким областима истраживања наводе се: историја (одређене) вере, теорија културе, анализа сакралних текстова, учење верске традиције и верска апологетика, унутрашње правне норме конфесије, методологија теологије и упоредно-теолошка истраживања, учење о односу између вере и разума и односа према науци, разумевање проблема личности, актуелних проблема данашњице и историјског процеса, проучавање верског фактора у политици, као и верски обреди и религиозно васпитавање.

         Руска православна црква је раније истицала да су се у верском високом образовању већ дефинитивно формирала два правца – духовно образовање за обуку свештеника и световно верско образовање.

         Пример православних световних универзитета у РФ су Православни Свето-Тихоновски друштвени универзитет и Руски православни универзитет.

         На више световних руских факултета појавиле су се катедре за теологију.

         Председник Русије Владимир Путин изјавио је у августу да је увођење катедре за теологију на световним високошколским установама – прерогатива самих универзитета.

fakti.org/rossiya/teologija-zvanicno-postala-naucna-disciplina-u-rusiji

3 гласa