Последњи извештај Завода за статистику Републике Србији нам показује катастрофалне трендове у демографском развоју. Бела куга не само да се не успорава, већ је депопулација Србије била најизраженија у претходној години.

bela-kuga-u-srbiji-post-2

„Процењен број становника у Републици Србији износи 7 095 383 у 2015. години. Број живорођених је 65657, док број умрлих износи 103678 лица. Природни прираштај је -38021.“

Од последњих 11 година (2005-2015), претходна година је имала убедљиво најнижи природни прираштај. Просечни природни прираштај у овом периоду је износио -34859.

„Стопа природног прираштаја у Републици Србији износи -5,3‰“. Стопа природног прираштаја је разлика између стопе наталитета и стопе морталитета. Статистички, нема значајније разлике у стопи природног прираштаја у последњих 10 година. Простим израчунавањем долазимо до резултата да је у периоду 2005-2015. године Србија изгубила око 383.000 становника.

„Највећи број деце рађају мајке старости 25‒29 година (20 129 живорођења) и 30‒34 године (19 695), а просечна старост мајке је 29,5 година. У градским насељима, просечна старост мајке је 30,3 година, а у осталим насељима 27,6 година.“

Жене у Србији се све касније одлучују на рађање првог детета. Узроци су сигурно бројни, а један од најважнијих је несигурност у будућност. Тај фактор, уз изразито анти-породичне културолошке трендове, огроман, ауто-геноцидни број вештачких прекида трудноће и лоше економске услове и услове за стицање породичног дома доводе до убрзане депопулације.

„Од укупног број општина-градова (169) у Републици Србији, стопа природног прираштаја у 2015. години позитивна је у само седам општина-градова (Сурчин, Петроварадин, Нови Сад, Сјеница, Прешево, Нови Пазар и Тутин)“.

Удео младог становништва (0-14 година) износи свега 14,4%, док је удео старог становништва (преко 65 година) чак 18,7%.  Према подацима Светског економског форума (2011), удео особа старијих од 60 година на глобалном нивоу је порастао са 8% (1950) на 11%, и очекује се да ће тај удео износити 22% до 2050. године.

Старење становништва представља озбиљну социо-економску претњу одрживом развоју. Сасвим  је јасно да ће даља депопулација, удружена са старењем становништва, довести до немогућности државе да из буџетских средстава одржава стабилан економски систем, а о економском развоју неће бити ни говора.

Из тих разлога, Српски покрет Двери већ годинама инсистира да је најважнији, приоритетни проблем са којим се Србија суочава, управо проблем убрзане депопулације, познатији као Бела куга. Управо зато ми инсистирамо да све политичке снаге морају бити усмерене ка рашавању овог проблема. Сматрамо да је прави начин за то деловање постављање породичне политике у центар политичког, друштвеног, економског, образовног и културног живота.

Узроци опадајућег фертилитета и депопулације су бројни. Међу културолошке узроке убрајамо културу атомског индивидуализма, убрзану дезинтеграцију брака и престанак веровања у брачне вредности, обезвређивање деце, агресивни феминизам, последице сексуалне револуције, изражени секуларизам и глобални рат против прокреације.

У економске узроке убрајамо пре свега непрепознавање проблема депопулације од стране државе и самим тим одсуство про-породичних стратегија и мера у сфери економије, као што су мере директне финансијске подршке породицама са децом, пореске олакшице за вишедетне породице, субвенције при покретању породичног бизниса, субвенције при куповини породичног дома итд.

Просечна издвајања држава Европске уније за директну и индиректну финансијску подршку породици износи 2,6% БДП-а. Неке државе при том значајно одскачу, као што су Аустрија (3%) и нарочито Мађарска(4%).

Према планираном буџету за 2017. годину, Мађарска планира да издвоји око 890 милиона евра за финансијску подршку породици, а планирају да тај износ 2019. премаши милијарду евра.  Мађарска такође омогућава породицама неповратна средства до износа од скоро 32.000 евра при куповини породичног дома, а поред тога породицама са троје и више деце држава такође одобрава кредите са ниским каматним стопама у истом износу.

Од када је Русија увидела да је проблем депопулације приоритетан национални проблем уведене су бројне мере за подстицај рађања, те је Русија не само успела да заустави погубне трендове, већ и да први пут у својој новијој историји оствари природни пораст броја становника.

Поређења ради, укупни расходи за новчану социјалну помоћ породицама у Србији је у 2012. години износио 0,3% БДП-а.

Српски покрет Двери своје политичко деловање посвећује борби за права породице, за побољшање економског положаја породице, за довођење породице у центар националне политике, истовремено се одупирући најезди анти-породичних идеологија. Ако не одбранимо породицу, не можемо се надати решењу проблема Беле куге.

У том смислу, Двери ће у Народној скупштини предложити читав низ мера на националном и локалном нивоу са циљем побољшања материјалног положаја породица са децом и стимулације рађања.

Извор: Двери

facebookreporter.org/2016/07/04/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%9B/

3 гласa