КУЋА породице Тимотијевић, две године од почетка изградње „Београда на води“, стоји једина у доњем делу Савског амфитеатра. Пензионерима Види и Ивану искључена је вода, немају ни копнени пут до куће, јер је око њиховог дома градилиште. Према плановима, преко њихове куће пројектован је булевар.

 Иван Тимотијевић испред свог дворишта / Фото Милена Анђела

Последњим Мохиканцима Бара Венеције није решено стамбено питање. Живе у неизвесности.

– Свакога дана чекам да ми багери закуцају на врата – прича Иван Тимотијевић.

– Нећу да одсутанем од правде. Град је обештетио и збринуо 230 породица. Нећу да одем из свог власништва, да бих се преселио у привремени смештај.

Из Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда тврде да су са локације „Београд на води“ расељене укупно 234 породице. Кажу, и за кућу у Бара Венецији 55 су нудили решење.

– Ивану Тимотијевићу, почев од 2014. године, нуђено је да у поступку расељавања добије један велики или два мања стана у новоградњи у закуп на одређено време, а који ће му трајно припасти у случају да се по њега успешно оконча судски поступак, који се води по тужби Тимотијевића против Републике Србије – кажу у Дирекцији, наглашавајући да се спорна кућа налази на јавној површини, на траси планиране саобраћајнице.

Објекат је, у правоснажно окончаном поступку експропријације, пренет из јавне својине Републике Србије у јавну својину Београда.

– Тимотијевић је одбио све понуде Дирекције за пресељење из експроприсаног објекта, уз образложење да изричито захтева трајно регулисање свог стамбеног питања и то доделом стана у својину или у закуп на неодређено време, без обзира на чињеницу да судски поступак који води против Републике Србије није окончан – закључују У Дирекцији.

РАСЕЉАВАЊЕ

ГРАД је са простора Савамале раселио 234 породице. Четири фамилије добиле су новац у тржишној вредности. Осам власника добило је стан у трајном власништву, а за њих 30 додељени су станови у закуп на неодређено време са правом откупа. Тачно 71 породица добила је стан у закуп на пет година, уз могућност продужења овог рока до окончања судског или другог поступка. На годину дана нужни смештај добило је 117 породица.

 

www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.491.html:665486-%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%98%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%98%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5

2 гласa