Укинути казнени поени радницима из социјалног програма „Пет година до пензије“. Спискове упосленика прави Министарство рада у сарадњи са службом за запошљавање

СВИМ радницима који су уз опцију социјалног програма „Пет година до пензије“ добровољно напустили посао 2010. и 2011. године, Влада ће исплаћивати разлику између износа старосне пензије коју би остварили применом прописа који су важили када су отишли на биро и почели да примају посебну новчану накнаду и износа остварене превремене старосне пензије.

Овај закључак донела је Влада и на тај начин за нешто више од 6.000 радника неће се примењивати казнени поени за превремени одлазак у пензију, као што то важи за све остале. На тај начин, они су се нашли у повлашћеном положају у односу на запослене који такође нису знали да ће бити донети нови прописи и пристали да још годину или две проведу на бироу пре пензионисања.

– Министарство за рад задужено је да, у сарадњи с Националном службом за запошљавање и ПИО фондом, усагласи спискове корисника посебне новчане накнаде и корисника превремене старосне пензије, којима ће се исплаћивати разлика у пензији – каже Јелица Тимотијевић, директор сектора за односе са јавношћу у ПИО.

У фонду наглашавају да је социјални програм „Пет година до пензије“ и уговоре са радницима 2009. потписала тадашња влада на челу са Мирком Цветковићем и министар економије и привреде Млађан Динкић, стварајући на тај начин услове да „Фијат“ приватизује „Заставу“.

– Данас, када ти уговори долазе на реализацију, имамо измењене услове за остваривање права на пензију, па се зато морало наћи решење како да се поштују раније потписани уговори и сада важећи закони, а да то не буде на штету радника – објашњавају у ПИО.

НАКНАДА И ПЕНЗИЈА
ОДРЕДБОМ Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да се право на новчану накнаду за случај незапослености остварује ако је запослени био осигуран најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци. Трајање тог права зависи искључиво од стажа осигурања, односно не постоји повезаност права на исплату новчане накнаде за случај незапослености и одласка у пензију. Закон прописује да, изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.

„Опција пет година до пензије“ је удружење које окупља бивше раднике „Заставе“ и осталих фабрика у Србији и напустили су фабрике као технолошки вишак 2011, уз социјални програм до пет година до стицања првог услова за одлазак у пензију, односно 40 година радног стажа.

По новом закону о ПИО, који је почео да се примењује од јануара ове године, свима који су испунили тај услов, али не и други – 65 година живота, стигла су решења о одласку у превремену пензију са трајним умањењем износа за 20, 40 одсто. Испуњавањем услова 40 година стажа бивши радници немају више право на примање месечне новчане накнаде на тржишту рада.

Злата Зец, извршни секретар Уједињених гранских синдиката „Независност“, изненађена је оваквим закључком Владе, тачније њиховим поступком.

– Иницијативу за укидање „пенала“ за пензионисање за ове раднике поднео је наш синдикат и невероватно је да нас власт о томе не обавести – каже Зец.

Запосленима који су били вишак и чија су предузећа била у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, а у моменту престанка радног односа до испуњења првог услова за старосну пензију, у складу са тада важећим прописима о ПИО, недостајало је до пет година – признато је право на посебну новчану накнаду.

Накнада за случај незапослености је право, како тврде у ПИО, које има незапослени на основу уплаћених доприноса за случај незапослености. То је својеврсна новчана помоћ за време док активно траже посао и њен смисао је да му се помогне да лакше премости тај период и што пре се врати у свет рада. То значи да не постоји никаква повезаност између права оствареног због незапослености и одласка у пензију.

– Зато је само њима сада призната разлика између припадајуће пензије у тренутку остваривања посебне накнаде и остварене превремене пензије, а не и онима који су на бироу годину или две до пензионисања – кажу у ПИО.

извор: Новости

0 гласовa