Укупна привреда Србије је у 2015. остварила добит од 144 милијарде динара, повећала је број запослених, али податак који забрињава је тај да је чак четвртина предузећа у Србији пред стечајем.

Према подацима Агенције за привредне регистре, укупан губитак изнад висине капитала српских предузећа је око 12,6 милијарди евра, што је увећање од једне и по милијарде евра у односу на 2014.

То значи да су годинама уназад предузећа у Србију нагомилала толики губитак већи од онога што та предузећа сам вреде.

На питање Инајдер.нета шта нам говори овај податак и колико је он алармантан, Ружица Стаменковић из Агенције за привредне регистре, навела је да укупно једна четвртина предузећа у Србији има губитак изнад висине капитала и да то значи да им практично прети стечај.

„Када имамо губитак изнад висине капитала то значи да предузеће које има 100 динара капитала и има 110 динара кумулираних губитака, оних 10 динара није у стању да покрије јер нема довољно капитала. И тај део губитка се посебно изражава. Наравно, та предузећа су у изузетно тешком положају и њима највероватније прети стечај за почетак, а можда и нека тежа правна мера. Они су у изузетно тешком положају и њих је у 2015. години била једна четвртина од укупног броја посматраних предузећа“, рекла је Стаменковић.

Јавна предузећа у плусу

Према анализи финансијских извештаја за 2015. годину које је привреда достављала до краја фебруара за статистичке потребе АПР-у, утврђено је да је у 2015. остварена финансијска добит од 144 милијарде, док је 2014. привреда завршила са готово истим толиком губитком – 133 милијарде динара.

Говорећи о јавним предузећима, Стаменковић је рекла да су она у 2015. остварила нето добит од осам милијарди динара, док су у 2014. имала губитак од 44 милијарде динара.

Од укупно 485 јавних предузећа, њих 350 је прошлу годину завршило са добитком, а та групу предузећа смањила и број запослених за 739 радника.

„Генерално, подаци показују, да је у јавним предузећима покренут процес штедње. Штедња је евидентна, то је једно, а друго, повећани су износи наплате потраживања из претходних периода, који се исказују као приходи и утичу на резултате“, рекла је Стаменковић.

Међутим, јавна предузећа су за обављање укупних активности користила позајмљене изворе финансирања у висини од 889.287 милиона динара, тако да је њихов укупан дуг за 10,2% већи него у претходној години.

Како наводе у АПР-у, краткорочне обавезе чине нешто више од половине укупних обавеза, што је нешто повољније у односу на претходну годину када су учествовале са скоро две трећине у туђим изворима финансирања.

„Континуирано нагомилавање губитака јавних предузећа је велики терет за српску привреду, будући да тај сегмент генерише 12 одсто њених губитака. У 2015. години укупни губици јавних предузећа исказани су у износу од 417.999 милиона динара, а они су расли бржим темпом него на нивоу целе привреде (17,8 одсто наспрам 9,5 одсто)“, показују подаци АПР-а.

Она је навела и да је у прошлој години је и број запослених повећан за 21.360, чиме је заустављен тренд њиховог шестогодишњег смањења на нивоу привредних друштава у Србији.

insajder.net/sr/sajt/tema/1177/%C4%8Cetvrtini-preduze%C4%87a-u-Srbiji-preti-ste%C4%8Daj.htm

0 гласовa