Дефицит буџета Србије у првих пет месеци ове године износио је 11,3 милијарде динара, објавило је данас Министарство финансија.“Дефицит буџета Републике, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који нису део буџета али припадају нивоу Републике, износи 20,7 милијарди динара“, наводи се у саопштењу објављеном на сајту тог министарства.

Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду од јануара до маја 2016. године за 4,8 милијарди динара него у истом периоду претходне године. У мају су остварени приходи у износу од 80,8 милијарди динара, а расходи су извршени у износу од 79 милијарди динара. Остварен је суфицит у износу од 1,8 милијарди динара.

Како се наводи, порески приходи су износили 70,6 милијарди динара.

По основу ПДВ-а, у мају је наплаћено 37,8 милијарди динара, а приход по основу акциза износио је 20,4 милијарди динара. Приход по основу пореза на добит има растући тренд с обзиром, како наводе, да се ближи рок за уплату пореза по основу годишњег обрачуна.

„Пошто је крајњи рок за обрачун и уплату 28. јун, овог месеца се очекује највећи приход по основу овог пореског облика“, наводи Министарство финансија Србије и додаје да су преостали порески приходи наплаћени у складу са очекивањима.

Непорески приходи остварени су у износу од 9,9 милијарди динара, а по основу донација уплаћено је 0,2 милијарде динара. Наводи се да су расходи извршени у износу од 79 милијарди динара.

Највеће ставке на расходној страни су били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО).

На исплату плата запосленима утрошено је 19 милијарди динара. Трансфери ООСО износили су 17,9 милијарде динара, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,9 милијарди динара. На нивоу опште државе, у првих пет месеца је забележен дефицит у износу од 23,9 милијарде динара.

У мају је остварен суфицит у износу од 2,8 милијарде динара.

Оцењено је да је суфицит остварен највише захваљујући приходима на нивоу локалних самоуправа чему је допринела уплата тромесечних обавеза по основу пореза на имовину, али и приход од продаје земљишта који је једнократног карактера.

На крају маја збирни суфицит локалних самоуправа износи 9,1 милијарду динара.

Како је објављено, АП Војводина је тренутно у дефициту од 0,1 милијарде динара, а дефицит Фонда СОВО је 0,3 млрд динара.

ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,3 милијарде динара, с обзиром на значајан депозит из претходне године којим располаже.

Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 0,7 и 2,2 милијарде динара, респективно.

„Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде“, наводи Министарство финансија. Додаје се и да се државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, у највећој мери финансирају из кредита, па је њихов укупан дефицит износио 7,5 милијарде динара.

извор:Новости

0 гласовa