ПОСЛОВНИ резултати „Нафтне индустрије Србије“ за првих девет месеци ове године премашују 10,9 милијарди динара добити. Компанија је задржала профитабилност пословања, упркос неповољним макроекономским условима и ниским ценама сирове нафте на светском тржишту.

– Континуирано спровођење програма повећања оперативне ефикасности и смањање трошкова допринели су остваривању нето добити групе НИС – рекли су у овој компанији. – Показатељ EBITDA износио је 32,3 милијарде динара. НИС је наставио да инвестира тако да је у првих девет месеци 2015. године за инвестиције издвојено укупно 18,95 милијарди динара, од чега највише у област истраживања и производње нафте и гаса. Оперативни новчани ток повећан је за 87 одсто у поређењу са истим периодом прошле године, док је укупан ефекат мера повећања оперативне ефикасности 5,8 милијарди динара.

Обим директних и индиректних пореских обавеза НИС групе износи 109,3 милијарде динара што је за 12 одсто више него у првих девет месеци 2014. године.

Што се тиче оперативних показатеља, укупан промет нафтних деривата већи је за четири одсто у поређењу са истим периодом 2014. године и износи 2.335 хиљада тона, док је промет у иностраним активама повећан за 23 процента. Укупна производња нафте и гаса достигла је 1.190 хиљада условних тона. Обим прераде износи 2.401 хиљаду тона, што премашује прошлогодишњи показатељ за седам процаната.

www.novosti.rs/вести/насловна/економија.397.html:573743-Добит-НИС-10-9-милијарди

1 глас