Државна ревизорска институција је у извештају о контроли трошења буџета у 2016. години у Јагодини констатовала је да је власт у том граду незаконито и непрописно потрошила 972 милиона динара и изнела мишљење са резервом о правилности пословања.

Ревизори су назначили да је Град незаконито потрошио 972 милиона динара, или 40 одсто годишњег буџета и истакли да је опасно што је буџет преузео веће обавезе него што је Скупштина дозволила.

На обавезе које нису у складу са важећим законским и другим прописима потрошено је 435 милиона динара.

Реч је о плаћању нечега што није у надлежности локалне самоуправе.

Преко важећег буџета Јагодине, који је Скупштина одобрила, потрошено је 433 милиона динара, што је веома критична радња, наводи се у извештају.

Закон о јавним набавкама прекршен је у пословима вредним 73 милиона динара, односно, није било одговарајућег поступка јавне набавке, или нису поштоване законске процедуре.

Без спроведеног јавног конкурса потрошено је 15 милиона динара, а прекорачење код исплате зарада, додатака, накнада и социјалних доприноса износи више од девет милиона динара, тумаче финансијски експерти извештај ревизора.

Експерти истичу да су ревизори у случају Јагодине „чудно“, или по неком другом, до сада непримењеном методу, вршили ревизију у односу на друге градове. Код других је, наиме, извештај детаљнији, садржи од 200 до 250 страница, сваки конто је образложен, док у случају Јагодине извештај има свега 55 страница, односно није приказан сваки конто и нису наведене неправилности, као што иначе раде ревизори.

„Овде су ревизори дали уопштен извештај, какав први пут видимо. Дате су само уопштене напомене, тако да се не види дубински приказ сваког трошка и сваке неправилности. Што је најгоре, неколико дана после објављивања извештаја ДРИ Јагодини се из државне резерве исплаћује 120 милиона динара због неостваривања прихода“, констатују финансијски стручњаци.

(ФоНет)

 

www.nspm.rs/hronika/drzavna-revizorska-institucija-jagodina-nezakonito-potrosila-972-miliona-dinara.html

2 гласa