Евроазијски форум новинара (ЕФН) сматра да Сиријска опсерваторија за људска права из Лондона није релевантан новинарски извор информација.

Ову организацију чини само један човјек, по имену Рами Абдул Рахман, сиријски емигрант који најмање 15 година није био у Сирији и који, према властитом признању, информације из Сирије прикупља сам, из свог лондонског стана.

Због тога и чињенице да Рами Абдул Рахман, према властитој изјави датој телевизији „Русија данас“ (“Russia Today”), не познаје изворe информација које прослеђује медијима, ЕФН позива новинаре и уреднике да информације Сиријске опсерваторије за људска права из Лондона узимају са великом резервом и највећом могућом професионалном обазривошћу, тим прије што постоји разумна сумња да мотиви Рами Абдула Рахмана нису само информативни, већ прије свега политички, односно обавјештајно-пропагандни.

Принцип
http://www.princip.me/efn-rami-abdul-rahman-i-njegova-opservatorija-iz-londona-nije-relevantan-izvor-informacija/13/10/2015/
3 гласa