Београд – Савет за борбу против корупције препоручио је Влади Србије да преиспита концепт набавке компјутерске опреме и мерне инфраструктуре, уређаја и интеграције Електропривреде Србије, као и квалификационе услове тендера за набавку такозваних паметних бројила. Савет је до овог закључка дошао након представке грађана у којој је истакнуто да је ово јавно предузеће расписивањем тендера ограничило конкуренцију, онемогућило учешће домаћим произвођачима, а самим тим и упосленост домаће привреде.

У закључку савета наводи се да је задавањем квалификационих критеријума, које домаће фирме не могу да испуне, ЕПС онемогућио домаћа предузећа да буду понуђачи, самостално или у конзорцијуму. То је противно интересима друштва и принципима ЕБРД-а. Дакле, не само да се не фаворизује домаћа привреда, него јој се онемогућава учествовање на тендеру.

Овим тендером ЕПС је, наводи се у саопштењу Савета за борбу против корупције, поставио критеријуме припремајући терен за страног понуђача. И то прво тендер од 60 милиона евра, а онда и посао за три милиона бројила вредан 700 милиона евра. То што је ЕПС оставио могућност да домаћи произвођач буде подизвођач нема никакав значај, јер сваки понуђач има интерес да прода своје бројило и опрему, па неће тражити да набави бројило од подизвођача.

Савет даље тврди да поред квалификационих критеријума које је ЕПС одредио и сам концепт набавке на основу кога је урађена студија изводљивости има битне недостатке који се директно одражавају на техничку оправданост решења и економску исплативост.

Савет још једном напомиње да је у самој студији изводљивости истакнуто да је набавка бројила економски исплатива, али да је набавка комуникационе инфраструктуре у овом тренутку веома ризична, јер се технологија за комуникациону инфраструктуру налази у интензивном развоју.

Савет се у међувремену обратио ЕПС-у за појашњења појединих питања – ко је, када и на основу којих мерила и критеријума донео одлуку о оправданости набавке електричних „паметних” бројила и на основу којих законских прописа, мерила и критеријума је у овој набавци у потпуности искључена домаћа конкуренција?

Из одговора ЕПС-а достављених Савету за борбу против корупције, евидентно је да на нека питања не постоји суштински одговор. ЕПС је наведеним одговорима створио привид да је у целости испоштовао све процедуре у вези с расписаним тендером и да набавка у овом моменту ни на који начин не искључује конкуренцију и домаће произвођаче.

Анализом расположиве документације, коју је ЕПС доставио Савету, евидентно је да се на основу ове студије предметна набавка финансира из кредита ЕИБ-а и ЕБРД-а у укупном износу од 80 милиона евра и на њу се не примењује Закон о јавним набавкама.

Стране банке инсистирају на регуларно спроведеној тендерској процедури и остављају наручиоцу ЕПС-у да одреди шта купује и под којим условима. Савет истиче да су нетачни наводи ЕПС-а да ЕБРД диктира услове тендера.

Савет је у вези с тим наводима ЕПС-а контактирао са представницима ЕИБ-а и ЕБРД-а и на питање да ли банке кредитори одређују тендерске услове набавке, или то врши ЕПС, одговорили да банке кредитори врше верификацију тендерских услова које је одредио ЕПС.

Представници ЕБРД-а такође су обавестили Савет да је тендерску процедуру спровео ЕПС у складу са правилима ЕБРД-а, а да су правила о тендерској процедури за јавни сектор дефинисана у поглављу „Политика и правила за јавне набавке”, према којима је на клијенту, у овом случају ЕПС-у, да одреди услове тендера. ЕБРД може да ревидира услове које је одредио ЕПС или да их прихвати.

Пословни интерес ЕПС-а није да ограничава конкуренцију, што је ЕПС радио кроз одредбе тендерске документације и девет појашњења тендерских услова. ЕПС је поставио финансијски услов за учествовање на тендеру на износ од 75 милиона евра годишњег прихода последњих пет година за понуђача и петнаест милиона евра за члана конзорцијума. При томе, понуђач може да оствари тражени приход не од продаје робе која се набавља него од других артикала, чиме су онемогућена мала и средња предузећа широм света па и све домаће фирме.

Савет сматра да је ЕПС увео територијалну дискриминацију тражећи да референца од 45 милиона буде на подручју Европе. Тиме је искључио фирме које имају референце у Америци, Азији и Аустралији.

ЕПС: домаћи произвођачи на тендеру

„Електропривреда Србије” стоји иза става да наши произвођачи бројила могу да учествују на тендеру за набавку ИТ и мерне инфраструктуре, уређаја и интеграција, а који само једним делом укључује и набавку електричних паметних бројила. То потврђује чињеница да су се на тендер пријавиле четири групације понуђача, а од тога у три групације учествују домаћи произвођачи, каже се у саопштењу које је достављено „Политици”.

ЕПС сматра да домаћи произвођачи бројила могу да задовоље техничке услове за испоруку електричних паметних бројила, који су део тендерске документације. По правилима ЕБРД, није дозвољена територијална дискриминација, што подразумева да ЕПС није био у могућности да забрани страним компанијама да учествују на овом тендеру.

У допису се каже да је „ЕПС успео да, и поред врло стриктних правила ЕБРД, умањи опште евалуационе критеријуме”. „На пример, за годишњи промет, где банка прописује да понуђач мора имати најмање 2,5 пута већи промет од процењене вредности посла, што би у овом случају значило 145 милиона евра, ЕБРД је прихватио ЕПС-ов предлог да то буде 75 милиона евра, како би се омогућило учешће што више понуђача.”

Техничка спецификација представља саставни део тендера, а припремљена је на основу Студије изводљивости која је усвојена и одобрена на седници Стручног савета 26. маја 2014, чији су чланови, поред представника ЕПС-а, били и представници Института „Никола Тесла”, Института „Михајло Пупин” и Електротехничког факултета. Сагласност на техничку спецификацију је дао и ЕБРД и оценио је као изузетно успешно и квалитетно припремљену.

Врата „Електропривреде Србије” отворена су за Савет за борбу против корупције и све државне органе, који могу да испитају исправност тендерског поступка, каже се на крају саопштења ЕПС-а.

Е. Р. / Ј. Петровић Стојановић / Политика

www.vaseljenska.com/ekonomija/eps-namestio-tender-strancima/

1 глас