Број француских грађана са великим приходима, изнад 100.000 евра годишње, који се исељавају из те земље порастао је 2013. године 40 одсто, на 3.744, у односу на претходну годину када се из Француске иселило 2.674 богаташа.

У периоду између 2012/13. године из Француске се у просеку иселило, на нивоу целе земље и обухватајући све категорије становништва, око шест одсто становника.

Такође је повећан број исељеника у 2013. са годишњим приходима изнад 300.000 евра, и то за 46 одсто, на 659 особа. Годину дана раније било их је 451.

Број Француза са годишњим приходом преко милион евра који су ушли у категороју пореских обвезника, који морају да плаћају солидарни порез који износи 75 одсто, у 2013. години је у односу на годину раније порастао 15 одсто , са 620 на 714 милионера.

Секретар за буџет Кристиан Екер најавио је у новембру 2013. да ће од 2015. бити прављен годишњи извештај у анексу закона о финансијама, у којем ће бити детаљно приказани сви релевантни подаци о броју француских грађана који су се иселили, њиховим приходима, као и подаци о броју досељеника.

У извештају би требало да нађе и податак о броју оних који су се само фиктивно иселили из земље због избегавања плаћања пореза, као и о мерама које се протиов њих предузимају.

www.novosti.rs/вести/планета.479.html:561295-Француски-богаташи-све-више-беже-из-земље

1 глас