Београд – Купити стан или кућу у Србији данас је све само не лако. Таман сте нашли пожељну квадратуру по иоле разумној цени, за коју ћете моћи да отплатите кредит до краја живота, изборили сте се са агенцијом за промет некретнина, ангажовали сте службу за селидбе да пренесе тону ваше старе одеће, обуће и покућства и мислили сте да сте све успешно завршили. Кад – сачекала вас је нова мина.

Купљени стан не можете да упишете у катастарске књиге јер вам је купопродајни уговор састављао нотар, а не адвокат! Додуше, у неким катастарским општинама ово може да вам се деси, а у другим не. Јер, неки катастри прихватају јавнобележничке записе као задовољавајућу форму јавне исправе, док се други, у страху од кривичних пријава које подносе адвокати, не усуђују да то чине.

Општи хаос и анархија нису решени ни после низа састанака које су имали челници Републичког геодетског завода са Јавнобележничком комором и Адвокатском комором Србије.

„Републички геодетски завод је поводом проблема око уписа уговора о промету непокретности између пословно способних лица сачињених у форми јавнобележничких записа заузео став да службе за катастар самостално процењују да ли су уговори у форми записа јавна исправа подобна за упис у катастар“, каже председник Јавнобележничке коморе Миодраг Ђукановић.

То у пракси значи да од добре воље службеника катастра зависи да ли ћете оно што сте купили моћи и да легализујете у књигама некретнина или нећете.

Према информацијама Јавнобележничке коморе, већина служби за катастар непокретности још није заузела никакав став, док мањи број њих врши упис права на основу нотарских записа.

Оне катастарске општине које не уписују уговоре у форми записа (у Београду је таквих шест општина, а у Србији далеко више), предмете држе по страни и чекају да руководство РГЗ преломи – да ли да их уписују или не. Руководство и начелници по општинским јединицама се нећкају, јер директору Зорану Поповићу за 20 дана истиче мандат вршиоца дужности. Чека се одлука Владе, да ли ће му се продужити мандат или ће бити изабран нови директор.

Нотари тврде да је закон изричит – упис у катастар врши се на основу приватне или јавне исправе, а нотарски запис је јавна исправа. Током преговора са челницима РГЗ све време су истицали да ниједним важећим прописом, ниједној категорији грађана, није забрањено сачињавање уговора, па је апсурдно да буде једино њима. Посебно зато што им је поверено вршење јавних овлашћења и потврђивање уговора (солемнизација). Такође, истицали су да Закон о облигационим односима предвиђа да уговорне стране могу предвидети и строжу форму од оне коју предвиђа закон, а то је ЈБ запис.

Бележници хоће одговоре

Нотари су од РГЗ, позивајући се на Закон о доступности информација од јавног значаја, тражили одговоре на неколико питања: које службе катастра спроводе укњижбе на основу јавнобележничких записа, а које не; колико је у свим службама за катастар непокретности после 23. јануара, када је почела примена Закона о изменама Закона о јавном бележништву, примљено захтева за укњижбу на основу ЈБ записа, и колико је решених; колико таквих захтева није решено… Такође, тражили су на увид инструкције које су челници РГЗ послали службама катастра, као и информацију о броју притужби грађана или адвоката поводом уписа нотарских записа.

У Адвокатској комори тврде пак да је Закон о јавном бележништву, који је мењан после четворомесечног штрајка адвоката, као и сет такозваних нотарских закона, јасан и недвосмислен: нотари могу само да потврђују, односно солемнизују уговоре, никако да их састављају!

„Знамо за новонасталу ситуацију у којој је свакој појединачној служби катастра препуштено да одлучи да ли ће уписати купопродајни уговор у форми нотарског записа или неће. Потпуно је јасно какав је хаос то створило, а на крају ће Министарство грађевине и урбанизма морати да одлучује по жалбама“, каже Јасмина Милутиновић, председник Адвокатске коморе Чачка и шеф преговарачког тима са Министарством правде током штрајка.

Она додаје да службе катастра не гледају законитост, већ само испуњеност општих услова (да ли непокретност постоји, да ли је уписана, да ли им се доставља јавна исправа…). При том им је небитно да ли је та јавна исправа уговор који су саставили адвокат или приватно лице, па га нотар потврдом превео у јавну исправу, или је то јавнобележнички запис.

„Током штрајка смо се изборили да приватно-правни послови такви и остану, да не буду укинути и преведени у јавне. Службе катастра које признају нотарске записе крше закон и зато ћемо у сваком појединачном случају подносити кривичне пријаве против службеника катастра и оспоравати законитост за свако такво појединачно решење пред судом“, додаје Јасмина Милутиновић.

Ако суд донесе пресуду у корист адвоката, она ће бити обавезујућа правна пракса и за друге судове и за катастре. О даљим корацима одлучиће Управни одбора Адвокатске коморе Србије, који се састаје у уторак.

В. Црњански Спасојевић / М. Т. Ковачевић / Новости

www.vaseljenska.com/ekonomija/haos-na-trzistu-stanova/

0 гласовa