Сарајево – Смањење броја војника и перспективних локација предвиђени су Прегледом одбране, документом који представља визију Оружаних снага БиХ за идућих 10 година.

Информација о визији Оружаних снага за наредних 10 година 12.02.2017 12:53 | Срна

Преглед одбране, заједно са Планом модернизације Оружаних снага БиХ, на основу закључака и смјерница Предсједништа БиХ сачинило је Министарство одбране БиХ, а информација овог министарства о том документу на дневном је реду сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ идуће седмице.
Двије од осам тачака информације говоре о редефинисању попуне Оружаних снага БиХ, те броја перспективних локација.

Планом одбране предвиђено је смањење броја професионалних војних лица у Оружаним снагама са постојећих 10.000 на 9.200, а резервног састава са 5.000 на 4.600, док је број цивила остао непромијењен и износи 1.000.

Овим документом број перспективних локација са постојеће 63 смањује се на 57 од чега су шест складишта муниције и минско-експлозивних средстава. Приликом редефинисања броја перспективних локација, истакнуто је у информацији, водило се рачуна о ентитетском и регионалном балансу.

У структури пјешадијских бригада, у оквиру свих првих пјешадијских батаљона, дефинисане су прве моторизоване чете, које по својој структури и опреми у потпуности испуњавају имплементацију НАТО концепта оперативних способности и оцјењивања.

Прегледом одбране, који је Предсједништво усвојило на сједници 24. новембра прошле године, у сегменту побољшања и унапређења инжињеријске подршке при пјешадијским бригадама уграђене су инжињеријске чете које ће бити попуњаване једним активним инжињерским водом, док ће се остали дио налазити у резерви.

У сегменту побољшања и унапређења система логистичке подршке гдје је то неопходно уграђене су логистичке јединице, ради побољшања директне логистичке подршке.

У Бригади ваздушних снага поред постојећих јединица уграђена је додатна летачка чета ради бољег покривања цијеле територије БиХ.

У складу са Законом о одбрани БиХ задржани су постојећи ланац командовања и контроле те све јединице ранга бригаде, при чему су из састава Бригаде тактичке подршке три батаљона – војне полиције, војно-обавјештајни и батаљон полиције стављени директно на везу Оперативној команди Оружаних снага БиХ.

Све остале јединице из састава Бригаде тактичке подршке и даље остају у њеном саставу.

Уз План одбране Министарство одбране сачинило је и План развоја и модернизације Оружаних снага БиХ.

Путем овог плана, наводи се у информацији, Министарство одбране БиХ тежило је да створи боље претпоставке и унаприједи капацитете и способности команди и јединица за извршавање свих задатака који су утврђени члановима 4. и 6. Закона о одбрани БиХ, а којима се дефинишу задаци Оружаних снага БиХ, односно циљеви БиХ када је ријеч о Оружаним снагама.

Планом модернизације предвиђена је, између осталог, и набавка хеликоптера, борбених оклопних возила, точкаша за пјешадију, квалитетних противоклопних система, противваздушних система и оруђа, опреме за помоћ цивилним структурама као и за јачање капацитета за борбу против тероризма.

На истој сједници кад је усвојен План одбране Предсједништво је усвојило и План развоја и модернизације Оружаних снага БиХ.

Током израде Прегледа одбране и Плана развоја и модернизације Оружаних снага БиХ, Министарство одбране и Оружане снаге БиХ руководили су се закључцима и смјерницама добијеним од Предсједништва БиХ.

По усвајању Прегледа одбране и Плана развоја и модернизације Оружаних снага БиХ Министарство одбране и Оружане снаге БиХ наставиће рад на изради плана за имплементацију Прегледа одбране и нове структуре Оружаних снага БиХ, као и на изради акционог плана имплементације Плана развоја и модернизације Оружаних снага БиХ, наводи се на крају информације.

Представнички дом ову би информацију, коју је средином јануара усвојила надлежна парламентарна комисија за одбрану и безбједност, требало да разматра на сједници у четвртак, 16. фебруара.

www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Informacija-o-viziji-Oruzanih-snaga-za-narednih-10-godina/229466.html

0 гласовa