Сарајево – Савјет министара БиХ упознат је о информацији Министарства безбједности у којој се наводи да је у претходном периоду враћено свега 707 држављана БиХ од 3.903 који су се, према наводима мјеродавних тијела Њемачке, налазили у тој земљи у категорији економских миграната.

Министарство безбједности БиХ пратиће овај процес и по потреби информисати Савјет министара БиХ, наводи се у саопштењу Савјета министара БиХ.
Савјет министара БиХ донио је закључак према којем је продужена употреба Европског хитног путног листа за повратак који издају надлежна тијела Њемачке, а који ће важити за држављане БиХ приликом њиховог повратка/депортације/протјеривања у БиХ до краја ове године.

Закључак је донесен ради ефикасне реализације процеса повратка држављана БиХ.

Министри су на данашњој сједници усвојили извјештај Министарства безбједности о стању у области трговине људима у БиХ са извјештајем о спровођењу Акционог плана за борбу против трговине људима у БиХ за 2016. годину, који ће бити достављен свим институцијама задуженим за ову област, укључујући невладин сектор.

У извјештају се наводи да је у прошлој години идентификовано 48 потенцијалних жртава трговине људима, међу којима је седморо било сексуално искориштавано, 12 радно искориштавано, 22 искориштавано ради просјачења, а регистрована је и једна продаја ради присилног склапања брака, једно радно искориштавање у комбинацији са сексуалним искориштавањем, те пет искориштавања у просјачењу у комбинацији са сексуалним искориштавањем.

Међу потенцијалним жртвама трговине 38 је било пунољетно, а 10 малољетника. Истовремено је било 30 жена и 18 мушкараца. Из БиХ су биле 43 жртве трговине, а пет страни држављани.

Према подацима Високог судског и тужилачког савјета БиХ, за кривична дјела трговине људима и кривична дјела која се вежу за трговину људима у 2016. години тужилаштва су примила 27 пријава/извјештаја против 48 лица, а наређено је седам истрага против 33 лица.

Савјет министара усвојио је и информацију Министарства комуникација и транспорта у вези са примјеном Правилника о условима за издавање лиценци и квалификационих картица возача.

Рок утврђен Правилником о условима за издавање лиценци и квалификационих картица возача мијења се и одгађа до истека 90 дана од дана ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о међународном и међуентитетском друмском превозу, о чему ће Министарство комуникација и транспорта информисати надлежне контролне органе.

До тада је обављање међународног превоза путника и робе дозвољено и превозницима који посједују лиценце надлежних органа ентитета и Брчко дистрикта, наводи се у саопштењу.

Министарство комуникација и транспорта до истека овог рока задужено је да донесе и објави у „Службеном гласнику БиХ“ нови правилник о условима за издавање лиценци и квалификационих картица возача, те да успостави систем провјере стручне оспособљености особе одговорне за превоз и возача у складу са овим правилником.

Ове закључке Савјет министара донио је због чињенице да још није усвојен закон о измјенама и допунама Закона о међународном и међуентитетском друмском превозу којим се, између осталог, уређују и питања лиценцирања превозника.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства комуникација и транспорта, ставио је ван снаге Одлуку о основама употребе електронског потписа и пружања услуга овјеравања из 2009. године јер су у међувремену донесени нови прописи који су усклађени са достигнутим напретком у овој области.

Савјет министара подсјећа да је почетком 2017. године донио три правилника у овој области, и то о ближим условима за издавање квалификованих потврда, о евиденцији овјерилаца, као и о мјерама и поступцима употребе и заштите електронског потписа, средстава за формирање електронског потписа и система сертификовања, чиме престаје потреба за важењем одлуке из 2009. године.

Министри су на данашњој сједници утврдили и Приједлог одлуке о отказивању Конвенције о подземном раду за жене из 1935. године Међународне организације рада с циљем усклађивања ове области са Европском социјалном повељом.

БиХ је након ратификовања Европске социјалне повеље дужна да радно законодавство усклади са том повељом у дијелу који се односи на рад, запошљавање и једнаке могућности у складу за закључком Европског комитета за социјална права. Због тога је потребно укинути одредбе које се односе на забрану рада женама у рудницима.

Министарство цивилних послова ће Приједлог одлуке ускладити са мишљењима Министарства за људска права и избјеглице и Канцеларије за законодавство и доставити је Предсједништву БиХ у процедуру усвајања.

www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Iz-Njemacke-vraceno-707-drzavljana-BiH/233828.html

0 гласовa