ЗАШТИТНИК градјана Саша Јанковић оценио је да не постоје ни формални ни суштински разлози због којих би Владин предлог посебног закона, којим се омогућава експропријација ради спровођења пројекта „Београд на води”, био размотрен у Скупштини по хитној процедури.

        „Формално, није познато да су овде настале било какве непредвидиве околности које су услов за доношење закона у хитној процедури. Суштински, посебним законом се у једној капиталној ствари задире у Уставом гарантовано право грађана на мирно уживање својине и то на начин који представља преседан јер се одступа од правила која важе за све друге случајеве у Србији”, пише у саопштењу.

        Како је оценио заштитник грађана, Влада предлагањем lex specialis-а жели да створи основ за експропријацију непокретности ради изградње „Београда на води”, који не постоји у важећем Закону о експропријацији.

        „Експропријацијом се грађанима без њихове воље, уз накнаду, одузимају непокретности у власништву а важећим Законом о експропријацији прописано је да Влада може да утврди постојање јавног интереса само ако је то неопходно за изградњу објеката у области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта”, наводи се у саопштењу.

        Бета

fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/jankovic-vladin-lex-specialis-za-beograd-na-vodi-udara-na-prava-gradjana

0 гласовa