КРАГУЈЕВАЦ – Порески обвезници у Крагујевцу решења о порезу на имовину за 2015. годину добиће крајем овог месеца, изјавила је данас Тањугу портпарол градске Пореске управе Сања Станојевић.

Наглашавајући да ће се достава тих решења физичким лицима вршити преко месних заједница и месних канцеларија, Станојевић тврди да ће износ пореза на имовину за физичка лица, у просеку, бити на истом нивоу као и за 2014. годину.

„Мањи порез на имовину имаће грађани који имају непокретност-грађевинско земљиште у четвртој зони, зато што је просечна цена квадратног метра у тој зони, на основу које се утврђује порез на имовину, смањена са 990 динара на 350 динара“, рекла је Станојевић.

За разлику од њих, правна лица која имају непокретност и пословни простор у другој зони, добиће решења о порезу на имовину увећана за око 500 одсто.

„Просечна цена квадратног метра за непокретност и пословне зграде у другој зони је увећана и она за 2015. годину износи 107.016 динара, док је у прошлој години износила 17.430 динара“, рекла је Станојевић.

Одлуку о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утвђивање пореза на имовину за 2015. годину, донело је градско веће Крагујевца крајем прошле године.

Према тој одлуци, која је објављена на сајту градске управе, на територији Крагујевца одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину.

Тако, просечна цена квадратног метра за утврђивање пореза на имовину за стан у екстра зони износи 100,8 хиљада динара, док у четвртој зони износи 69,3 хиљаде динара.

Просечна цена квадратног метра за опорезивање куће у екстра зони износи 43,9 хиљада динара а у последној, шестој зони 6,6 хиљада динара.

Када је реч о пословним зградама и другим надзменим и подземним грађевинским објектима који служе за обављање делатности, цена квадратног метра, за обрачун пореза на имовину, у екстра зони износи 105,2 хиљаде, односно нешто више од 107 хиљада динара уколико су објекти у првој и другој зони.

www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0.489.html:552665-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-500-%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE

0 гласовa