С. ДРАГОВИЋ

ДЕСИЛО се оно због чега је страховало 21.600 корисница накнаде за троје и више деце! Влада Црне Горе је по налогу Уставног суда укинула накнаде и обавезала се да у року од 90 дана предложи ново решење за ове жене које су остваривале то право. Ову информацију саопштио је министар финансија Дарко Радуновић. У наредна три месеца добијаће умањене накнаде, а након тога држава ће донети одлуку о некој врсти социјалне помоћи.
 ycgmartina vlahovic_620x0

– Влада је приступила изради закона о спровођењу одлуке Уставног суда којим се утврђује правни статус корисница тих накнада, и отклањају дискриминаторске последице примене неуставних одредаба, а самим тим праведнија расподела средстава социјалних фондова – казао је Радуновић.

Законом је, како министар објашњава, предвиђено да кориснице које су право на накнаду оствариле по основу радног стажа, а којим је радни однос престао и које су три месеца пре тога имале просечну зараду до двеста евра, примају нето износ од 193 евра месечно, увећан за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање.

– Нето износ 264 евра месечно, увећан за доприносе, примаће кориснице накнада које су три месеца пре престанка радног односа зарађивале просечно од 200 до 350 евра, а нето износ од 336 евра за оне које су зарађивале више од 350 евра. За ову групу предвиђено је да се обезбеде средства за исплату доприноса за ПИО за време док су остваривале право на накнаде, додао је Радуновић. – Кориснице старости од 55 до 61 године, накнаду у бруто износу примају од стицања услова за одлазак у пензију, док оне старости од 45 до 55 година накнаду примају пет година, а оне од 33 до 45 година – три године.

Жене које су у тренутку остваривања тог права биле кориснице права на пензију, враћају се код Фонда ПИО ради успостављања коришћења права на пензију.

ПРЕВАРА
– ПРЕВАРЕНО је 22.000 жена! То је 22.000 породица које су доведене у ситуацију да своје дане проводе у неверици, слушајући свакодневно разна саопштења, прекрајање одлука, којима ни правници не могу ући у траг, поручиле су жене из Координационог одбора.

– Кориснице накнада које су право оствариле по основу радног стажа, а у тренутку остваривања овог права су се налазиле на евиденцији незапослених и добијале су неке накнаде у разним износима и по разним основама, задржавају своје право и моћи ће да га остваре код Завода за запошљавање, док оне које су биле кориснице права на пензију, враћају се код Фонда ПИО ради успостављања коришћења права на пензију – додао је министар.

Кориснице које су своје право оствариле по основу евиденције на Заводу, и које су своје право остваривале по основу материјалног обезбеђења породице то ће право задржати, док ће остале бити упућене на евиденцију незапослених.

ОПТЕРЕЋЕЊЕ

ДАРКО Радуновић, министар финансија, казао је да је месечно оптерећење државног буџета пре ових измена било 4,2 милиона евра, а након усвајања новог закона биће 2,5 милиона. Тако ће држава уштедети 1,7 милиона евра.

www.novosti.rs/вести/планета.480.html:669738-Мајке-у-ЦГ-остале-без-својих-надокнада

0 гласовa