Саветник за приватизацију ПКБ Корпорације биће компанија Дилојт (Deloitte), а Министарство привреде ће у наредном периоду Влади Србије предложити најоптималнији начин за приватизацију тог предузећа, речено је агенцији Бета у том министарству.

Како наводе, та консултантска кућа је једина конкурисала на јавном позиву за избор приватизационог саветника.

Комисија за прикупљање понуда за избор приватизационог саветника у поступку приватизације ПКБ-а је после разматрања понуде и узимајући у обзир рокове прописане Законом о приватизацији предложила Одбору директора да као најповољнију изабере ту понуду. Скупштине акционара ПКБ Корпорације усвојила је предлог комисије.

„Достављена је једна понуда и то од стране Дилојт Београд која је била потпуна, поднета у року предвиђеним јавним позивом и која подразумева кадровску подобност у смисли да руководиоци пројектног тима имају искуства у погледу израде приватизационе документације у пољопривредном сектору“, кажу у том министарству.

Одлуком Скупштине, како се наводи, наложено је генералном директору ПКБ Корпорације Драгиши Петровићу да потпише уговор о саветодавним услугама с том консултантском кућом.

Министарство привреде ће, како додају, ценећи процену вредности, стратешки значај фирме, као и исказано интересовање инвеститора, предложити Влади најоптималнији начин за приватизацију.

После тога, Министарство привреде ће објавити јавни позив.

Јавни позив за достављање понуда за приватизационог саветника објављен је 13. јуна 2017. године.

Право учешћа у поступку имали су понуђачи који су у сваку од последње три године имали приход од најмање 500 милиона динара, као и да имају најмање 30 запослених и да су пружали услуге приватизационог саветника од 2012. до 2017. године на територији Србије.

Писма о заинтересованости за приватизацију ПКБ-а у фебруару ове године доставило је осам инвеститора из Србије и света.

Наведено је да су за ПКБ заинтересовани једно физичко лице из Ковина, две компаније из Србије, као и компаније из Уједињених Арапских Емирата, Кине, Сингапура и две из Велике Британије. Тада је потврђено да писма доставиле српске компаније Индустрија меса „Матијевић“ и МК Комерц, као и Ал Дахра из УАЕ, док писма компанија из Велике Британије, Сингапура и Кине носе ознаку тајности и њихова имена не могу да буду објављена.

ПКБ је једно од највећих пољопривредних предузећа у Србији и произвођача млека у Европи, запошљава 1.782 радника од којих 120 у зависним предузећима.

Министарство привреде Србије објавило је 19. јануара јавни позив за прикупљање писама инвеститора заинтересованих за учешће у поступку приватизацију ПКБ-а и четири зависна предузећа – Пољопривредна авијација ПКБ, ЕКО – ЛАБ, ПКБ Агроекономик и Ветеринарска станица ПКБ.

На тендер за продају ПКБ-а, расписан крајем 2015, није стигла ниједна понуда, а почетна цена за 51 одсто процењене вредности сталне имовине била је око 154 милиона евра.

 

www.nspm.rs/hronika/ministarstvo-privrede-savetnik-za-privatizaciju-pkb-bice-kompanija-dilojt-jedini-su-konkurisali-na-javnom-pozivu.html

2 гласa