Београд – На граници сиромаштва у 2014. години у Србији је било 25,6 одсто грађана, односно сваки четврти, док је стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила 43,2 одсто, објавио је Републички завод за статистику.

Највише су изложени ризику од сиромаштва млади од 18 година (29,6 одсто), а најмање старији од 65 година (20,7 одсто).

Највећу стопу ризика од сиромаштва имају чланови домаћинстава која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце (35,2 одсто).

У зависности од радног статуса, код грађана старих 18 и више година, најизложенији ризику од сиромаштва су незапослени (47,1 одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца(8,6 одсто).

Код самозапослених та стопа износи 38,4 одсто, а код пензионера 13 одсто.

У анкети о сиромаштву Републичког завода за статистику учествовало је 6.055 домаћинстава, односно 16.220 грађана старих 16 и више година.

Анкета је спроведена методом директног интервјуа и била је анонимна.

На последњем попису, спроведеном 2011. године, Србија је имала 7.182.862 становника.

Домаћинства лани раполагала у просеку са 57.054 динара

Домаћинства у Србији су у 2014. у просеку располагала са 57.054 динара месечно, од чега је на личну потрошњу одлазило чак 54.424 динара, саопштио је данас Републички завод за статистику.

Домаћинства са градског подручја су у 2014. просечно месечно располагала са 59.376 динара, а домаћинства са осталог подручја са 53.274 динара.

Од укупно расположивих средстава 95,7 одсто чине приходи у новцу, а 4,3 одсто приходи у натури.

Код домаћинстава са градског подручја 99,3 одсто чине приходи у новцу, а 0,7 одсто су приходи у натури, док је код домаћинстава са осталог подручја тај однос 89,2 и 10,8 одсто.

Највећи удео у расположивим средствима имају приходи из редовног радног односа (45,8 одсто), пензије (31,8), приходи од пољопривреде лова и риболова (5,4%) и натурална потрошња (4,3).

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Србији износе 54.424 динара, од чега је највећи удео издатака за храну и безалкохолна пића (38,4 процента) и становање, воду, струју, гас и остала горива (16,1).

Следе издаци за транспорт (9,0 одсто), остале личне предмете и остале услуге (5,5), одећу и обућу (5,2), комуникације (4,7), алкохолна пића и дуван (4,7) и рекреацију и културу (4,6).

Издаци за личну потрошњу домаћинстава са градског подручја износила су 56.749 динара (37,1 одсто за храну и безалкохолна пића и 16,4 одсто за становање, воду, струју, гас и остала горива), а домаћинстава са осталог подручја 50.657 динара (40,7 одсто за храну и безалкохолна пића и 15,6 процената за режијске трошкове).

Агенције

www.vaseljenska.com/ekonomija/na-granici-siromastva-256-odsto-gradjana/

2 гласa