Највећи повериоци, „Инфостан“ и „Телеком“, не попуштају нередовним платишама. Обустава поступка само када се извршни повериоци нису изјаснили.

 Савесне платише не треба да брину да су поново изигране

ТЕЛЕКОМ и београдски „Инфостан“ неће опростити дугове нередовним платишама, како су у четвртак објавили неки медији. Све ненаплаћене уплатнице доћи ће на дневни ред, тако да савесне платише не треба да брину да су поново изигране.

Како је „Новостима“ речено у Министарству правде, апсолутно је нетачна информација да су поменута два велика повериоца одустала од највећег броја својих извршних предмета у судовима и на тај начин опростила дуговања великом броју грађана.

У складу са новим законом о извршењу и обезбеђењу, извршни повериоци су имали рок до 1. јула 2016. године да се изјасне да ли желе да се њихови поступци наставе пред судом или да се предмети доделе у рад јавним извршитељима. У оним предметима у којима се извршни повериоци нису изјаснили, доћи ће до обуставе поступка.

Међутим, како наводе у Министарству правде, обустава поступка не подразумева опраштање дуга, јер постоји велики број судских предмета у којима су дужници већ платили дуг, али које суд није „раскњижио“, односно означио решеним, или повериоци нису раније о томе обавестили суд. Такође, до обуставе може да дође и уколико су повериоци у међувремену престали да постоје или су дужници умрли, а наследници нису познати.

– Дакле, истина је да ће доћи до обуставе у принудној наплати дуга у одређеном броју предмета – кажу у Министарству правде. – Коначан и тачан број предмета у којима ће наступити обустава биће познат пошто се статистички уреде евиденције судова о изјашњењима извршних поверилаца, што ће бити до краја овог месеца.

На овај начин уштедеће се како људски ресурси, тако и време потребно да се евидентира близу милион и по старих извршних предмета, и тако што пре омогући судовима и јавним извршитељима да наставе рад у овим предметима.

У Јавном комуналном предузећу „Инфостан технологије“, које се бави обједињеном наплатом комуналних услуга у престоници, потврђено нам је да су они одлучили да наплата њихових старих дуговања и даље буде у надлежности судова код којих је и покренут поступак.

– То значи да износи за неплаћене комуналне услуге пре маја 2012. године, за које је уредно у законским роковима покретана принудна наплата, неће бити опроштени – кажу у „Инфостану“.

НАПЛАТА ТЕЛЕФОНИРАЊА СКОРО 100 ОДСТО

„ТЕЛЕКОМ Србија“ није опростио потраживања према дужницима и обезбеђује редовним путем наплату потраживања за своје услуге у врло високом проценту од скоро 99 одсто.

– Потраживања која не успевамо да наплатимо редовним путем настављамо да потражујемо преко јавних извршитеља у складу са законом – кажу у „Телекому“. – Што се тиче предмета који су били пред судовима у периоду од 1997. године до јуна 2012. године, одлучили смо да не настављамо поступке за већину потраживања која су старија од шест година за приватна лица, односно пет година за правна лица.

У „Телекому“ сматрају да је неоправдано наставити поступке за предмете чија наплата је немогућа из бројних разлога као што су престанак постојања правног лица, пресељење у иностранство, смртни случајеви…

извор: www.novosti.rs/вести/насловна/економија.397.html:613879-Инфостан-Нисмо-одустали-од-наплате-дуговања-Телеком-Нисмо-опростили-дугове

0 гласовa