Повереник Родољуб Шабић изнео је више критичких опсервација и мишљења на измене и допуне Закона о БИА у којима указује да су у супротности са Уставом и другим подзаконским актима, али их Влада Србије није прихватила пре упућивања парламенту по хитном поступку.

Фото: Медиа центар Београд
Како је наведено у саопштењу Повереника, главне примедбе су се односиле на решења којима се уређују безбедносне провере и она којима се уређује начин одређивања тајности података.

„У вези са безбедносним проверама, указано је да је веома важно да буду уређене законом на јасан и недвосмислен начин, а да највећим делом остају неуређене, нејасне, флуидне, као и да се, супротно Уставу, уместо да се уреде самим законом, уређивање битних питања у вези са безбедносним проверама своди на ниво подзаконског акта директора Агенције“, навео је Шабић.

Такође је истакао да су решења којима се уређују тајни подаци у супротности са фундаменталним решењима из Закона о тајности података.

„Примедбе и сугестије Повереника, БИА и Влада нису прихватиле“, наводи се у саопштењу.

Шабић наглашава да Нацрт закона о БИА садржи решења која су супротна Уставу или супротна другим релевантним законима и да би усвајањем у правни систем унела додатна конфузија.

Прелевић: Гашић жели апсолутну власт без контроле

Бивши коминистар полиције Божо Прелевић оценио је да предложене измене Закона о БИА „омогућавају бескрајне злоупотребе“ и да су разлог да се сва упозоравајућа светла упале.

„Сада све изгледа далеко горе него пре 2000. године. Директор БИА Братислав Гашић очигледно жели апсолутну власт без контроле. Након ових измена могућности за злоупотребу су бескрајне, а требало би имати на уму да ни раније нису биле мале. Гашић није дошао на чело БИА на основу знања и вештина, већ као искључиво партијски кадар. Ове измене су разлог да се сва упозоравајућа светла упале“, рекао је Прелевић.

Прелевић је навео да је још пре годину дана истицао да ће се ситуација у војсци, полицији и безбедносним службама погоршавати. Он је подсетио да је невладина организација ЛЕX још 2002. године предлагала бољи модел закона о Безбедносно-информативној агенцији који је одбачен, а да се сада овим изменама отвара могућност стварање страначке обавештајне службе.

„Ако је могуће запошљавање ван конкурса, онда ви, заправо, желите да запошљавате оне који на конкурсима нису могли да прођу“, казао је Прелевић. Он наводи да ће, уколико наведене измене буду усвојене то бити лоше и када је реч о мониторингу владавине права коју спроводи ЕУ.

Прелевић је казао да владајућој коалицији, у жељи да увећа моћ, „недостаје само да уведе Голи оток, након што је упутила измене и допуне Закона о БИА“.

Које измене доноси Закон о БИА

Измене и допуне Закона о безбедносно информативној агенцији (БИА) којима је превиђено да акт о систематизацији и уређењу радних места доноси директор БИА уз претходну сагласност Владе Србије, стигле су у процедуру Скупштине Србије. Тим изменама предвиђено да се актом који доноси директор БИА, утврђују организационе јединице, послови који се у њима обављају, начин руковођења, овлашћења и одговорности руководилаца, унутрашња контрола и интерна ревизија.

Актуелним законом предвиђено је да се на унутрашњу организацију и систематизацију радних места у БИА примењују начела као у министарствима и посебним организацијама, осим уколико обављање одређених послова не захтева другачији начин организовања.

Изменама закона, актом директора БИА уређују се и међусобни односи организационих јединица, начин сарадње Агенције са другим органима и организацијама, подела радних места, врсте радних места, укупан број радних места са називом, опис послова, распон звања, заштитни режим, статус припадника, потребан број извршилаца и услови за свако радно место, као и подаци о степену увећања стажа осигурања.

Предложеним изменама закона је предвиђено да подаци садржани у акту који доноси директор БИА буду тајни и да се њима поступа у складу са законом којим се уређује тајност података.

Изменама закона предвиђено је и да за попуњавање радних места у БИА није потребан конкурс, а о заснивању радног односа решењем одлучује директор.

Изменама је предвиђено стручно усавршавање припадника БИА и полагање стручног испита, а програм и начин похађања утврђује се актом директора.

Предложено је и да се припадницима БИА оцењује рад једном годишње а поступак, мерила и начин оцењивања уређиваће се актом који такође доноси директор.

У образложењу предложеног зкона наведено је да се измене и допуне доносе у циљу очувања постојећег радно-правног статуса припадника БИА и усклађивања са усвојеним новим законима о полицији и о систему плата запослених у јавном сектору.

Измене су у скупштину упућене на усвајање по хитном постуку с обзиром да би у противном, како је наведено, била доведена у питање могућност БИА „да делотворно заштити уставно уређење и безбедност Србије“.
Аутор: Н1, Бета

www.021.rs//story//Info//Srbija//170593//Novim-Zakonom-o-BIA-Gasic-dobija-apsolutnu-vlast-bez-kontrole.html

0 гласовa