Мештанин Трбушана Чедомир Чутовић одбија да плаћа порез чачанској локалној самоуправи, чији представници, како је рекао, читаву деценију нису решили проблем са отпадним водама које му причињавају велику штету.

– Стигло ми је решење за поменуту обавезу на 146.000 динара, од чега је камата 56.000. Редовно шаљу решења, а ја их читаву деценију молим да реше проблем са отпадним водама. Они су, међутим, само обећавали и ништа од тога није било – рекао је Чутовић.

Он наводи да је купио и армиране цеви које коштају више него његова обавеза за порез и додаје да исти неће плаћати, док његова тешкоћа не буде решена. Због тога му, како је нагласио, трпи и домаћинство и радња која се налази поред куће.

– Надлежнима сам нудио да финансирам 50 одсто послова, али не вреди. Мораћу да упутим писмо Вучићу и молим за помоћ. Моја породица никоме није остала дужна, све обавезе смо плаћали држави. Међутим, неодговорни поступци чачанских власти су прешли све границе – сматра Чутовић.

С друге стране, начелник чачанске Градске управе за инспекцијски надзор Милован Ерић каже да је Чутовић 5. јула 2005. године поднео пријаву којом тражи обезбеђење одвода јер су околни канали затрпани тако да после обилних киша трпи шстету. Ерић није желео да коментарише неплаћање пореза јер то, како је истакао, није у његовој надлежности.

– Поступајући по наведеној пријави, инспектор за локални превоз и путеве извршио је инспекцијски надзор у Улици 5 и констатовао да поред ње не постоје канали нити постоје трагови да су они постојали, те да је кота коловоза знатно нижа од коловоза улице Видосава Колаковића – рекао је Ерић.

Ко је надлежан, питање је сад

Према његовим речима, констатовано је, такође, да до плављења долази због непостојања канала поред регионалног пута број 276 одакле се вода слива на Улицу 5 чија је кота коловооза знатно нижа од коте коловоза регионалног пута.

Он је додао да према изјави становника Улице 5, после већих падавина вода се слива на улицу и улази у дворишта што није био случај док су поред улице Видосава Колаковића постојали канали који су, на местима улаза у своја дворишта, затрпали грађани, или су то учинили и поједини извођачи приликом изградње тротоара и извођења других радова, за које је ангажовано чачанско ЈП „Градац“.

Како се у конкретном случају радило о каналима, односно о изграђеним тротоарима поред улице Видосава Колаковића која је део регионалног пута 276, инспектор за локални превоз и путеве донео закључак о обустављању поступка због ненадлежности и исти доставио Чутовићу који, како тврди, није имао примедбу.

Истовремено, захтев Чутовића, са информацијом инспектора о утврђеном стању, достављен је Републичком инспектору за јавне путеве, као надлежном за инспекцијски надзор магистралних и регионалних путева од којег није стигао одговор.

Он је додао да је Законом прописана обавеза суседа да омогући слободно отицање воде са јавног пута на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.

– Комунални инспектор је у септембру 2014. године извршио инсепкцијски надзор у Улици 5 у Трбушанима и утврдио да је Чутовић извржио раскопавање дела те улице од броја један до улице Видосава Колаковића,  а у циљу, како је изјавио, одвођења атмосферских вода из ове улице која се задржавају у његовом дворишту. Како је раскопавање јавне површине – дела улице извршено без одобрења надлежног органа, комунални инспектор донео је решење којим се Чутовићу налаже враћања раскопане јавне површине у првобитно стање – закључио је Ерић.

www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/481680/Odbija-da-placa-porez-nesposobnoj-vlasti

1 глас