МЕЂУ бројним проблемима који су „испливали“ током поступка разрешења Тање Шобат, председнице Првог основног суда у Београду, нашао се и невероватан пример дуплог извршења пресуде за исти случај. Због тога је Војска Србије изгубила чак 3,7 милиона динара. И не само што је два пута наплаћен новац, него је други пут пресуда спроведена на основу неправоснажне, првостепене пресуде!

 dru sud_620x0

Пред Првим основним судом вођен је поступак по тужби Вукослава Арсића и других против Републике Србије – Министарства одбране, ради накнаде трошкова кривичног поступка. Поступак је окончан 17. септембра 2012, а ову пресуду је Апелациони суд преиначио после тачно годину дана.

По пресуди апелације, Министарство одбране је морало да надокнади тужиоцима нешто више од милион динара са каматом, почев од децембра 2004. као и трошкове поступка од 180.000 динара. У том поступку тужиоце је заступао адвокат А. И. који је 2004. брисан из именика адвоката.

Повериоци су 2. априла 2014. поднели захтев за извршење Првом суду ради наплате трошкова парнице. Суд је усвојио решење о извршењу и 200.600 динара је наплаћено са рачуна МО.

Два дана касније повериоци поново подносе предлог за извршење, овога пута за наплату главног дуга и припадајуће камате. Суд усваја и то решење и оно се принудно реализује са рачуна Министарства одбране 1. децембра 2014, у износу 2.750.526 динара.

Међутим, прави заплет почиње 23. јуна те године, када Арсић и група по истом основу поново подносе предлог за извршење Првом суду. По други пут су затражили наплату истог дуга, камате и трошкова поступка!

Посебна пикантерија јесте да је предлог поднет на основу првостепене одлуке, иако ју је преиначио Апелациони суд. Суд је и овога пута усвојио решење о извршењу, 14. октобра 2014, а половином јануара наредне године с рачуна МО је скинуто још 3,7 милиона динара.

Војно правобранилаштво је благовремено уложило приговор, и указало да је принудна наплата већ спроведена. Предложили су да се приговор хитно достави поступајућем судији и да суд о њему одлучи по хитном поступку да би се спречила штета на рачуну дужника, односно неосновано богаћење поверилаца. Суд је, међутим, одлучио тек 10 месеци касније, мада је законски рок пет радних дана!

– Упутили смо представку председници Првог основног суда, која нас је обавестила да је наша притужба неоснована – кажу у Министарству одбране.

– Писали смо у фебруару ове године и Министарству правде. Тражили смо да нас суд обавести како је дозвољено да се по предлогу пуномоћника А. И. спроведе извршење када је једно од пуномоћја потписао непостојећи извршни поверилац Б. П. Сумњамо да је реч о фалсификованим пуномоћјима. Одговор још нисмо добили.

Војска је до сада успела да поврати само 537.000 динара. Они најављују да ће, ако повериоци не врате вишак новца, Војно правобранилаштво поднети тужбу.

www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.395.html:593951-%D0%9E%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-3-7-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0

3 гласa