ВAРШAВA – Oко 80.000 Пољака изашло jе данас на улице Варшаве како би исказало незадовољство потезима конзервативне владе коjа, како тврде демонстранти, угрожава слободу народа и устав те земље, саопштила jе скупштина града Варшаве.

Велики броj окупљених носио jе плакате са фотографиjом првог слободно изабраног председника Пољске после пада комуниста, Лехом Валенсом, коjи се недавно суочио са обновљеним оптужбама да jе био сарадник таjне комунистичке полициjе седамдесетих година пре него што jе основао синдикат „Солидарност“ коjи jе своjим деловањем довео до сламања комунизма.

„Бранићемо демократиjу“, „Лех Валенса“ узвикивали су учесници протеста.

Протест jе организовао Kомитет за одбрану демократиjе, коjи jе успостављен у новембру као одговор на деловање владаjуће партиjе „Право и правда“ коjа jе, наводи AП, паралисала рад уставног суда, спречивши га да проверава законе нове владе.

„Желимо слободну и отворену Пољску, Пољску у коjоj има места за све“, рекао jе председник тог комитета Mатеуш Kиjовски.

Oн jе том приликом прочитао поруку Валенсе, коjи jе негирао да jе икада сарађивао са таjном комунистичком полициjом и поручио да су документи у коjима се наводи да jе био сарадник те полициjе фалсификовани.

Валенсине присталице оптужуjу владаjућу партиjу „Право и правда“ да уништава његову репутациjу због политичких поена.

Валенса jе дугогодишњи неприjатељ лидера „Права и правде“ Jарослава Kачињског.

AП Пхото/Цзарек Соколоwски

Вишe хиљaдa Пoљaкa изaшлo je дaнaс нa улицe Вaршaвe кaкo би искaзaлo нeзaдoвoљствo пoтeзимa кoнзeрвaтивнe влaдe кoja, кaкo тврдe дeмoнстрaнти, угрoжaвa слoбoду нaрoдa и устaв тe зeмљe. AП фoтo – Цзaрeк Сoкoлowски
1 глас