Београд – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО Фонд) одбио је да КРИК-у достави информације о радном стажу премијера Александра Вучића и председника Томислава Николића.

Новинарка КРИК-а упутила је у новембру прошле године захтев за приступ информацијама од јавног значаја Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање у којем је тражила информације о радном стажу премијера Александра Вучића и председника Томислава Николића.

Новинарка се потом жалила канцеларији Повереника за информације од јавног значаја. Повереник је у августу ове године поништио одлуку ПИО Фонда да не достави податке, истичући да је ПИО Фонд „погрешио, јер није утврдио све чињенице од значаја за доношење одлуке, а посебно да ли у овом конкретном случају постоје услови за изузетак од права на приватност“ те да „постоји интерес јавности да зна да ли су поштоване законске одредбе о обављању другог посла или делатности у време ступања (Вучића и Николића) на радну функцију или за време вршења функције“. Од Фонда је повереник затражио поновно поступање по захтеву.

Одлучујући други пут по захтеву, ПИО Фонд је пре пет дана поново донео решење да неће доставити тражене информације, образлажући да су подаци лични и да премијер и председник нису дали сагласност. Фонд је напоменуо да подаци које поседује представљају пословну тајну и да у овом случају „претеже интерес права на приватност и осталих права и слобода над интересом за приступ информацијама.“

Канцеларији повереника новинарка је упутила нову жалбу.

Новинари КРИК-а су, иначе, информацију о радном стажу једног другог функционера добили од ПИО Фонда. И у том случају је интервенисала канцеларија повереника.

Крик / Бојана Јовановић

www.vaseljenska.com/politika/pio-fond-krije-podatke-o-radnom-stazu-vucica-i-nikolica/

1 глас