Београд – У Србији је до 2015. године приватизовано укупно 3.047 предузећа, а остварен је приход од 3,7 милијарди евра, изјавио је министар привреде Жељко Сертић. Просечна добит остварена по предузећу у просеку је износила око 1,2 милиона евра. Остало је више од 500 предузећа која су у озбиљним проблемима, а многа од њих су технолошки застарела.

У Истраживању „Приватизација у Србији између еуфорије и разочарања“ Ивана Николића, вишег научног саветника Економског института, установљено је да су приватизована предузећа остала без 60 одсто радника, а годишње је нестајало 45.000 радних места.

Највећи терет пропалих приватизација пао је на запослене у прерађивачкој индустрији, где је без посла остала 51.000 радника. Најатрактивнија предузећа продата су током 2002. и 2003. године, док број раскинутих уговора о приватизацији након 2008. године премашује број новоприватизованих предузећа. У 2011. години приватизовано је само 18 предузећа.

Истраживање о резултатима приватизације, које су спровели сарадници – синдикат Независност, Савез самосталних синдиката Србије и Унија послодаваца Србије, показало је да се у периоду од 2002. до 2011. године зараде редовно исплаћују само у 19 одсто приватизованих предузећа, а да је свако треће избрисано из регистра.

У приватизацији агропривреде Србије без посла је остало више од 50.000 радника, а четвртини од 200 приватизованих пољопривредних предузећа уговори о приватизацији су поништени.

Разлози раскидања уговора о приватизацији

* Неплаћање доспелих рата купопродајне цене 38%
* Без континуитета пословања и кршење социјалног програма 37%
* Неизвршење инвестиционе обавезе 13%
* Недостављање банкарске гаранције 8%
* Располагање имовином супротно уговору 4%

Број приватизованих предузећа

* 2002. године 211
* 2003. године 637
* 2004. године 236
* 2005. године 314
* 2006. године 271
* 2007. године 301
* 2008. године 260
* 2009. године 93
* 2010. године 33
* 2011. године 18

С. М. Томић / Вести

www.vaseljenska.com/ekonomija/pljacka-u-tranziciji/

0 гласовa