Што су најављивали, то су учинили – Синдикат приватизованог дeла Луке Бар, предузећа Порт оф Адриа поднели су Специјалном државном тужилаштву кривичну пријаву

 Фото М.Анђела                                                                                                                                            Фото М.Анђела

 

БАР – Што су најављивали, то су учинили – Синдикат приватизованог дeлаЛуке Бар, предузећа Порт оф Адриа поднели су Специјалном државном тужилаштву кривичну пријаву против27 чланова Савета за приватизацију и Тендерске комисије због закључивања купопродајног уговора са турским Глобал Портсом.

Синдикат на чијем челу је Доброслав Орландић поднео је пријаву против бившег премијера и председника Савета за приватизацију Мила Ђукновића и бившег вицепремера и заменика председника Савета Вујице Лазовића и још 15 чланова Савета и десет чланова Тендерске комисије, којом је руководио Бранко Вујовић, током приватизације ове барске компаније крајем 2013. године.

Синдикалци их сумњиче да су уприватизацији бившег Контејнерског терминала и генералних терета, закључењем уговора о купородаји акција од 15. новембра 2013.са компанијом Глобал Портс из Истанбула (Турска) “омогућили купцу да избегне обавезу поступања по Социјалном програму као саставном и обавезујућем делу Уговора о купородаји акција, на који начин су купцу омогућили стицање противправне имовинске користи у износу од око 11.000.000 евра”.

Уговором о купопродаји акција купац се обавезао на поштовање Колективног уговора за запослене Луке Бар од 6. фебруара 2009. године, који се примењивао на дан закључења уговора и три године након тога. Синдикалци предлажу да СДТ предузме законом предвиђене мере на утврђењу ништавости предметног уговора, а тиме и заштиту имовине државе Црне Горе.

– Сматрамо да постоји основ сумње за најмање учињена следећа кривична дела у стицају: несавестан рад у служби и злоупотреба службеног положаја, са причињеном значајном имовинском штетом на страни запослених, уз прибављану значајну имовинску корист на страни купца акција, наводи се у пријави.

ШТЕТАН УГОВОР ЗА ДРЖАВУ

Врховни суд је правним ставом од 27. марта 2017. констатовао да се социјални програм не може реализовати јер се није могла уговорити примена Колективног уговора за Луку Бар.

-Произлази да је Савјет, посебно Тендерска комисија, уз учешће изабраног савјетника за поступак приватизације, закључила штетан уговор за државу, навели синдикалци.

Сматрају да непоштовање уговора о купопродаји акција, у делу социјалног програма, води раскиду и безусловном упису продатих акција у власништво Црне Горе и њених фондова.

www.novosti.rs

0 гласовa