У Србији су у првих седам месеци 2016. отворена 254 стечаја у државним и приватним предузећима, речено је данас Танјугу у Министарству привреде, које припрема измене и допуне Закона о стечају са циљем да убрза поступке, побољша положај поверилаца и заштити интересе предузећа.
У Србији је тренутно у стечају око 2.000 предузећа.

Након доношења измена закона 2014. године број отворених стечајних поступака је увећан, са 210 поступака у  2014. на 583 у 2015.

Број отворених поступака стечаја се повећао, најпре зато што је држава одлучна да реши питање државних и друштвених  предузећа из портфеља за приватизацију, па је за њих 236 покренут стечајни поступак.

Од 4.546 поступака покренутих према Закону о стечају 59 одсто је је закључено или обустављено.

Око 60 одсто стечајних поступака буде закључено или обустављено у року од две године. Ипак, осам одсто поступака траје дуже од пет година.

Министарство привреде је припремило Нацрт Закона о изменама и допунама закона о стечају, ради унапређења пословног окружења тако да оно буде извесно и сигурно за пословање, прекидања зачараног круга дуговања између предузећа и њиховог ликвиднијег пословања, бољег положаја и заштите поверилаца.

Такође, ради активног учешћа разлучних  односно заложних поверилаца у поступку одлучивања о издавању у закуп или продаји обезбеђене имовине, затим  скраћивања рокова за одлуке о банкротству и реорганизацији, увођења ефикаснијег механизма за разрешење стечајног управника, као и ефикасније продаје имовине која није од значај за реорганизацију.

Измене и допуне су усклађене са препорукама ММФ-а.

Нова решења ће помоћи да у пракси стечај буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и стане на ноге, а у случајевима када то није могуће, намири повериоце и преосталу имовину прода неком ко ће је ставити у функцију.

Изменама и допунама Закона о стечају осигурава се активно учешће поверилаца у поступку одлучивања од значаја за намирење њихових обавеза.

Унапређује се и поступак продаја имовине и побољшава процедура.

Стечај не значи нужно и крај неког предузећа, а томе су доказ многе фирме које послују успешно данас у Србији.

Циљ Министарства привреде овим изменама јесте да се уклони та негативна перцепција овог правно регулисаног поступка и искористи да се фирме које су доспеле у незавидан положај опораве и наставе нормално да послују.

Стечај је поступак према предузећу неспособном да намири своје обавезе и који се може спровести као реорганизација, у циљу оздрављења тог предузећа или као банкротство, када оздрављење није могуће.

Његов основни циљ је да се заштите права повериоца (радника, предузећа и државе) и то кроз банкротство  – повериоци се намирују продајом имовине стечајног дужника (коју купац стваља у исту или неку другу функцију) или кроз реорганизацију, на начин и под условима предвиђеним планом реорганизације – договор дужника и повериоца о динамици и начину исплате дуговања.

Први закон о стечају је донет 2009. године.

Правни оквир за спровођење корпоративног реструктурирања – стечаја и унапред припремљеног плана реорганизације у Србији је усклађен са најбољом праксом у развијеним економијама, где стечај не значи нужно крај за предузеће већ је првенствено начин да предузеће превазиђе потешкоће и измири дуговања.
(Танјуг)

www.dnevnik.rs/ekonomija/pokrenuta-254-stecaja-u-prvih-sedam-meseci-2016

0 гласовa