АДВОКАТИ су опет спремни за штрајк, сазнају „Новости“. Како кажу, разлог је што је изневерен договор са државом из 2015, којим је прекинута вишемесечна обустава рада бранилаца због Закона о јавном бележништву, и блокада судства услед тога. Одлуку о евентуалном новом штрајку донеће Управни одбор Адвокатске коморе Србије следеће недеље.

 Фото Ж. Кнежевић

Они су се, подсећају у Адвокатској комори, изборили да нотари не састављају уговоре о промету непокретности као јавнобележничке записе, већ само да уговоре које саставе адвокати солемнизују (претворе у јавне исправе).

Грађанско одељење Врховног касационог суда недавно је, међутим, објавило правни став по коме је уговор о промету непокретности закључен у форми записа довољна исправа за упис права својине у катастар.

Досада су неки катастри пристајали да станове, куће и њиве на основу нотарских записа упишу, док други нису, сматрајући то противзаконитим. Зато се, објашњава председник Јавнобележничке коморе Миодраг Ђукановић, Основни суд у Куршумлији обратио за мишљење ВКС. Резултат је правни став који је сада обавезујући за све катастре и судове у земљи.

– Када би нам грађани тражили уговоре у форми записа, упозоравали смо их да неки катастри то не признају, иако се сви правни стручњаци слажу да човек има право да изабере строжу форму уговора, као што је запис. Временом смо од њих чак потпуно одустали – каже Ђукановић.

Ово питање делегирали су и на састанку са представницима ВКС и Министарства правде.

– Једно од спорних питања било је управо то – да ли ми можемо да састављамо записе о продаји непокретности. Председник Грађанског одељења ВКС Предраг Трифуновић изнео је мишљење да можемо и да су катастри дужни да на основу њих упишу право својине – појашњава Ђукановић.

Адвокати су бесни јер нису позвани на овај састанак, али и зато што верују да је спорни правни став супротан закону.

Драгољуб Ђорђевић, председник Адвокатске коморе Србије, каже да је повређен углед ВКС:

– Коме да се жалимо када највиши суд у земљи каже да сви остали треба да раде супротно закону?!

На седници УО АКС затражиће да се Министарство правде изјасни о целој ситуацији. Као правна могућност остаје им уставна жалба и Европски суд у Стразбуру. Међутим, као прво средство борбе, каже Ђорђевић – ту је нови штрајк. И то не само због нотара, већ и због нацрта закона о бесплатној правној помоћи, Закона о извршењу и обезбеђењу итд.

Срђан Сикимић, председник АК Војводине, оценио је став ВКС као срамотан и скандалозан:

– Недопустиво је да ВКС, Министарство и Јавнобележничка комора заузимају било какав правни став, а посебно овакав. О томе хитно треба да расправља Високи савет судства. УО АКВ одлучиће шта даље.

МИНИСТАРСТВО: ДОГОВОР ИСПОШТОВАН

МИНИСТАРСТВО правде је споразум са адвокатима у потпуности спровело и испоштовало, тако што је предложило измене Закона о промету непокретности, које је Народна скупштина усвојила у јануару 2015. – рекли су нам у Служби за информисање Министарства правде. Они даље наводе да Министарство не коментарише судске одлуке, па тако ни став Грађанског одељења ВКС.

– Наведени правни став примењује се у складу са Законом о уређењу судова и обавезује сва већа која су у саставу одељења које је став донело. Са друге стране, овај став није обавезујући за органе извршне власти – наводи Министарство.

Иако се то у одговору не наводи, служба катастра спада у орган извршне власти, па испада да их став ВКС не обавезује.

www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.395.html:646781-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

0 гласовa