Влада Србије донела је одлуке према којима ће Србија ради финансирања буџетског дефицита и рефинансирања доспелих обавеза по основу јавног дуга до краја године на тржишту емитовати обвезнице у вредности од 200 милиона евра.

У четири одлуке о емисијама по 50 милиона евра, које су објављене у Службеном гласнику, стоји да ће хартије бити емитоване 20. и 21. новембра, као и 5. и 21. децембра.

Трогодишње обвезнице које ће бити емитоване 20. новембра, као и 21. децембра биће понуђене уз годишњу номиналну каматну стопу од 1,5 одсто.

Дан касније биће емитоване петогодишње обвезнице уз купонску стопу од 2,25 одсто годишње.

Влада је одлучила да 5. децембра понуди емисију државних записа.

Осим девизних хартија, Влада је донела одлуку и о емисији двогодишњих динарских обвезница укупне вредности 25 милијарди динара, уз камату од 3,5 одсто годишње.

www.srbijadanas.net

4 гласa