Предлогом закона о полицији предвиђена је реорганизација унутар Министарства унутрашњих послова поделом послова на унутрашње и полицијске, а уводе се и нова звања и чинови полицијских службеника

Закон поред осталог предвиђа и већа овлашћења сектора унутрашње контроле.

Како је наведено у образложењу предложеног акта, који се налази у скупштинској процедури, доношењем новог закона о полицији од новина које се уводе у правни систем се очекује да ће значајно допринети побољшању квалитета у обављању полицијских и других послова у МУП-у.

Раздвајањем послова на унутрашње и полицијске послове, Дирекција полиције је надлежна за вршење полицијских послова и других послова, док остале послове из делокруга Министарства обављају сектори.

„Очекује се да та подела доведе до значајних резултата у реорганизацији послова унутар делокруга Министарства. Шири концепт новог закона огледа се у томе да је направљена јасна разлика у овлашћењима службеника који раде на полицијским пословима и овлашћењима других државних службеника који обављају послове у вези са полицијским пословима, која су знатно ужа“, пише у образложењу.

Сектор унутрашње контроле добија значајно већа овлашћења и предвиђа се вршење „тестова интегритета“ и депоновање имовинских карти руководилаца у Министарству, са могућношћу провере и осталих запослених, чиме се значајно подиже ниво контроле и степен увида у податке о имовинском стању запосленог у сврху борбе против корупције.

За обављање полицијских и других унутрашњих послова образује се Дирекција полиције.

У саставу Дирекције полиције су организационе јединице у седишту – управе, центри, јединице, специјална и посебне јединице полиције, и ван седишта – Полицијска управа за град Београд, подручне полицијске управе и полицијске станице.

Специјална јединица полиције је Специјална антитерористичка јединица.

Посебне јединице полиције у седишту Дирекције полиције су Жандармерија, Хеликоптерска јединица и Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката, а у Полицијској управи за град Београд Полицијска бригада.

Дирекцијом полиције руководи директор полиције, кога поставља Влада Србије на пет година, на предлог министра, по спроведеном јавном конкурсу и на начин предвиђен прописима о радним односима који важе за МУП.

Директор полиције може бити изабран у највише два мандата.

Директора полиције разрешава Влада, на образложени предлог министра, ако не оствари резултате рада у оквиру компетенција прописаних за то радно место.

Осим звања државних службеника који су новина у Министарству унутрашњих послова, уведена су и нова звања и чинови полицијских службеника.

Звања и чинови су подељени у три нивоа, стратешки, средњи и оперативни. Номенклатура звања и чинова је један од елемената система каријерног напредовања.

Систем каријерног напредовања је новина која треба да обезбеди да запослени са најбољим резултатима рада буду на одговарајућим радним местима у хијерархији.

Законом је предвиђено и да се у праксу полиције уводе нова средства принуде, попут електрошокера.

Нова средства принуде су производ тежњи ка осавремењивању опреме полицијских службеника, наводи се у образложењу и додаје да је разлог за увођење нових средстава принуде да се обезбедида полицијски службеници могу да применом нових средстава принуде, уместо ватреног оружја, постигну исти законити циљ без наношења тешких телесних повреда.

извор:www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.395.html:584204-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%9C%D0%A3%D0%9F-%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B5

0 гласовa