Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске одлучило је да Одлуком Народне скупштине Републике Српске о констатовању резултата републичког референдума на референдумско питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“, нити Законом о основном васпитању и образовању, нису повријеђени витални национални интереси бошњачког народа.
Уставни суд Српске - Фото: РТРС

Уставни суд СрпскеФото: РТРС

Вијеће је свој став о непостојању повреде виталних националних интереса бошњачког народа у односу на Одлуку о констатовању резултата референдума образложило чињеницом да садржај оспорене Одлуке не представља материју која се односи на заштиту ових колективних права, те да се, сходно томе, не може сматрати питањем виталног националног интереса ниједног конститутивног народа.

Ово посебно ради тога што се одредбе оспорене Одлуке једнако односе на сваког грађанина Републике и не садрже националне одреднице, усљед чега се не могу довести у везу с повредом виталних националних интереса конститутивних народа.

У односу на Закон о основном васпитању и образовању, Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске у захтјеву је истакао, између осталог, да садржај појединих одредаба оспореног Закона представља повреду виталног националног интереса бошњачког народа, јер се њима бошњачком народу оспорава право на назив језика, односно да буду једнакоправни и једнако третирани у образовном систему и промовисању културе, традиције и културног насљеђа.

Иста повреда се, према наводима Клуба Бошњака, састоји и у томе што оспореним одредбама Закона није предвиђена национална група предмета, што није прецизирана заступљеност конститутивних народа и осталих у саставу и именовању чланова комисија, као и што није регулисано питање језика и писма приликом израде уџбеника и национална структура наставника и руководних радника запослених у школи. Због свега наведеног, Клуб Бошњака у Вијећу народа сматра да би оспорене одредбе требало допунити у наведеном смислу.

Полазећи од одредаба Устава Републике Српске, те узимајући у обзир наводе Клуба делегата бошњачког народа и Народне скупштине, Вијеће је одлучило да Законом о основном васпитању и образовању Републике Српске нису повријеђена права из оквира заштите виталног националног интереса конститутивног бошњачког народа.

Вијеће је, наиме, оцијенило да наводи Клуба делегата бошњачког народа не указују на повреду ниједног права из оквира заштите виталног националног интереса било којег конститутивног народа посебно.

Вијеће је утврдило да наводи о повреди виталног интереса суштински изражавају бојазан подносиоца захтјева да би будућом нормативном активношћу органа управе и установа могло доћи до угоржавања права припадника бошњачког народа на образовање, вјероисповјест, језик, његовање културе, традиције и културног насљеђа.

Међутим, предметним захтјевом се, по оцјени Вијећа, не указује на конкретно законско прописивање које вријеђа колективна права бошњачког народа, већ се, у суштини, истиче потреба за допуном законског текста у смислу прецизирања оспорених одредаба.

Закон, истакло је даље Вијеће, не садржи национални предзнак, већ се, независно од њихове националне припадности, подједнако односи на сва лица која конкуришу за члана Савјета, Комисије, Школског одбора, радно мјесто наставника, стручног сарадника, руководног радника у школи, тако да се ове одредбе једнако односе на права Бошњака као и на права било којег другог народа.

Напосљетку, Вијеће је нагласило да чињеница што одређени закон не садржи нормативно рјешење у смислу захтјева Клуба делегата бошњачког народа не може бити предмет поступка заштите виталног националног интереса. Вијеће сматра да може оцјењивати само постојеће одредбе Закона, у форми и садржини у којој су прописане, а могућа друга закнска рјешења, као и њихова будућа примјена се, са аспекта заштите виталног националног интереса како га утврђује Устав Републике Српске, не могу разматрати.

www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=250873

0 гласовa