ОЦЕНИО ДА ПОСТУПАЊЕ ВЈТ ПРЕДСТАВЉА ВИШЕСТРУКО ГРУБО КРШЕЊЕ ЗАКОНА И ВРЕЂАЊЕ ПРАВА ЈАВНОСТИ

 

  • Више јавно тужилаштво у Београду одбило да омогући увид у списе и након што му је повереник за информације од јавног значаја изрекао две новчане казне. Притом је оценило да би поступање по његовом налогу (односно: омогућавање увида у списе предистражног поступка) било „беспредметно“
  • Родољуб Шабић је тим поводом оценио: „Право је тужиоца да одлучи о томе да ли ће или неће предузимати гоњење за неко кривично дело, али је, будући да одлуку доноси у оквиру јавне функције, његова обавеза да разлоге на којима се таква одлука заснива, учини доступним јавности. Тужилаштво би морало бити свесно да неизвршавањем те обавезе, у конкретном случају, осим што крши закон и врши кажњиве прекршаје и додатно потхрањује у јавности присутне сумње у самосталност, исправност и законитост његовог деловања“

        ПОВЕРЕНИК за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић, затражио је од Владе Србије да обезбеди извршење решења повереника којим је Вишем јавном тужилаштву (ВЈТ) у Београду наложено да новинарки портала „Tango Six“ омогући увид у списе из предистражног поступка у случају пада хеликоптера Војске Србије у марту 2015. године када је погинуло седам особа.

        Повереник је у саопштењу упозорио да поступање ВЈТ представља „вишеструко грубо кршење закона и вређање права јавности“.

        „Право је тужиоца да одлучи о томе да ли ће или неће предузимати гоњење за неко кривично дело, али је, будући да одлуку доноси у оквиру јавне функције, његова обавеза да разлоге на којима се таква одлука заснива, учини доступним јавности. Тужилаштво би морало бити свесно да неизвршавањем те обавезе, у конкретном случају, осим што крши закон и врши кажњиве прекршаје и додатно потхрањује у јавности присутне сумње у самосталност, исправност и законитост његовог деловања“, наведено је у саопштењу.

        Новинарка портала „Tango Six“ након што јој није омогућен увид у списе предистражног поступка у случају Хеликоптер затражила је од повереника да „приступи поступку административног извршења“.

        Повереник је најпре тужилаштву предочио новчано кажњавање, а потом и изрекао две новчане казне у укупном износу од 200.000 динара, али ВЈТ није поступило по налогу из решења, па је повереник предузео последњу законом предвиђену меру и обратио се Влади.

Родољуб Шабић

  „Независно од чињенице да досадашња пракса Владе указује на то да она неће извршити своју законску обавезу, повереник ће доследно примењивати мере које закон предвиђа и чија је примена његово право и обавеза“, додаје се у саопштењу повереника.

        Наводи се да јавност, има право на информације о раду свих органа власти, укључујући информације о одлукама које ти органи доносе на основу дискреционих овлашћења.

        После 15 месеци трајања преткривичног поступка Више јавно тужилаштво саопштило је да неће бити кривичног поступка у предмету Хеликоптер.

        За увид у списе, односно белешку коју је потписао виши јавни тужилац заинтересовале су две истраживачке екипе новинара Портал „Tango Six“ и „Инсајдер“.

        ВЈТ је одбило њихове захтеве за приступ информацијама, па су они поднели жалбе Поверенику. Повереник је нашао да су жалбе основане и донео решења којима је наложио Тужилаштву да тражиоцима стави на располагање тражене информације.

        Како се наводи, ВЈТ, иако је било дужно да поступи по решењима повереника то није учинило.

        „Уместо тога, обавестило га је да је ставило предлог Републичком јавном тужилаштву (РЈТ) да поднесе тужбе ради поништаја решења Повереника, те да је поступање по налогу из решења Повереника беспредметно“, наведено је у саопштењу.

        По оцени Повереника, тврдња да је извршење решења беспредметно, је без икаквог основа у закону.

        „Чак и да је Републичко јавно тужилаштво поднело тужбу, то, по закону, само по себи не би повлачило одлагање извршења решења. Одлагање је, до окончања поступка по тужби, посебном одлуком могао наредити једино суд. РЈТ, у року у коме је то уопште могуће, није поднело тужбу за поништај решења Повереника, али ВЈТ чак ни након тога није поступило по налогу, који је по закону за њега обавезујући“, наведено је у саопштењу.

        Бета

www.fakti.org/serbian-point/kritika-vlasti/sabic-trazi-intervenciju-vlade-da-vjt-otvori-spise-iz-predistrage-o-slucaju-helikopter

0 гласовa