ЗАГРЕБ – Хрватски јавни дуг чини тек 0,07 одсто укупног светског дуга, али је Хрватска у региону највећи дужник, са око 60 милијарди долара јавног дуга, који је за 15 милијарди већи од словеначког, двоструко већи од српског, 10 пута од македонског, 15 пута од босанскохерцеговачког и 35 пута од црногорског.

Хрватски јавни дуг од 59,9 милијарди долара учествује са 0,07 одсто у укупном дугу који су направиле све светске економије, и који износи 59,7 хиљада милијарди долара, показује истраживање портала Вижуал капиталист, који се бави визуелним приказима пословних садржаја.

У најновијој студији овај портал је на графичкој „погачи“ разломио светски дуг на поједине земље, према подацима званичних институција (ММФ) о задужености, преноси Пословни дневник.

Графикон показује да готово трећину светског дуга (29,1 одсто) држи САД, чији је производни допринос светској економији доста нижи од дуга, и износи 23,3 одсто.

Једна од најзадуженијих економија је Јапан, с троструко већим уделом у дугу (19,99 одсто) од онога који има у производњи (6,18 одсто).

Међу 15 најзадуженијих држава седам је европских. На Стари Континент односи се више од четвртине (26 одсто) светског дуга. У ту стопу, како се наводи, није укључена Русија која је једна од најмање задужених земаља света, с уделом од 0,49 одсто, посебно имајући у виду снагу њене производње.

Слична је ситуација с Кином, другом светском економијом, која држи 13,9 одсто светске производње и само 6,25 одсто дуга.

САД, Европа и Јапан заједно су заслужни за три четвртине глобалног јавног дуга, истиче портал.

www.nspm.rs/hronika/vizual-kapitalist-hrvatski-javni-dug-iznosi-599-milijardi-dolara-sad-drzi-trecinu-svetskog-duga-rusija-je-jedna-od-najmanje-zaduzenih-zemalja-sveta.html

2 гласa