Општински суд у Сарајеву донео је одлуку да је Гимназија Добриња дискриминисала држављанина БиХ рођеног у Србији Бојана Лукића по етничкој основи, по основи националног порекла и по месту стицања дипломе.

Лукић се (36) на радно место професора спорта у Гимназији Добриња, након чега је и изабран, међутим, Школски одбор Гимназије поништио је конкурс на то радно место, саопштено је из Адвокатске канцеларије Адемовић.

Општински суд у Сарајеву је утврдио да је поништење овог избора било из дискриминаторских мотива већине чланова Школског одбора, због чињенице да је на то место изабран Лукић, држављанин БиХ рођен у Србији и који је стекао диплому високог образовања у Србији.

У пресуди се наводи да је „општепозната чињеница да се на простору ФБиХ под појмом агресорска држава мисли на Србију и етничку групу Срба који чине већину у тој држави, те да сам термин агресорска држава у том контексту одржава негативан став према држави Србији и етничкој групи Срба“.

– Када члан школског одбора изјави, а што је потврђено изјавама сведока и електронском поштом Сенада Потурковића да неће у радни однос примити особу из агресорске државе, а већина чланова га у томе подржи, а имајући у виду горе наведено, суд сматра да је тужилац у конкретном случају стављен у неповољнији положај због своје етничке и националне припадности, као и због чињенице да је диплому стекао ван БиХ и да се ради о дискриминацији по наведеном основу – додаје се у пресуди.

Из Адвокатске канцеларије Адемовић саопштено је да је ова неправоснажна одлука донесена у среду, 13. маја, те да се њој наводи да је повређен Закон о средњем образовању у делу којим је прописана забрана дискриминације у средњим школама.

www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/492291/Sarajevo-Ostao-bez-posla-jer-je-Srbin

1 глас