Секретаријат Енергетске заједнице наставио је поступак против Србије због споразума с Русијом о испорукама природног гаса којим се нарушава конкуренција.

Како наводе, Србија има два месеца да исправи неправилности.

У образложеном мишљењу достављеном Србији 16. марта наведено је да је споразумом са Русијом из 2012. године предвиђено да је гас који се испоручује намењен искључиво за тржиште Србије, што није у складу с прописима Енергетске заједнице, наведено је у саопштењу.

„У зависности од одговора Републике Србије, Секретаријат може случај да поднесе Министарском савету за одлуку о неусклађености Србије са законима Енергетске заједнице“, наводи Секретаријат ЕЗ у саопштењу поводом Образложеног мишљења.

Министарски савет не доноси често одлуке да кажњава земље због непоштовања прописа, али санкције су могуће и то губљење права гласања и ускраћивање средстава за надокнаду трошкова за учешће земље у активностима Енергетске заједнице, док постоји могућност и да ЕУ суспендује финансирање енергетских пројеката.

Прелиминарни поступак покренут је 12. јануара када је Србији послато писмо са захтевом да реагује на наводе о неусклађености с прописима ЕУ.

Секретаријат ЕЗ тада је навео да је „прелиминарно закључио“ да члан 4. Споразума Србије и Русије из 2012, којим се наводи да је гас за коришћење у Србији, представља клаузулу о дестинацији, што је по Уговору о енергетској заједници недопуштено.

Споразумом с Русијом предвиђена је испорука највише пет милијарди кубних метара гаса годишње у периоду 2012-2021, а у трећем ставу члана 4, који Енергетска заједница посебно помиње, наводи се да је „природни гас који се испоручује у Републику Србију на основу овог споразума намењен за коришћење на тржишту Републике Србије“.

 

facebookreporter.org/2017/03/20/sekretarijat-energetske-zajednice-eu-srbija-ce-biti-kaznjena-zbog-sporazuma-sa-rusijom/

1 глас