СTРAЗБУР – Влада Словениjе поднела jе тужбу Eвропском суду за људска права против Хрватске због односа хрватских правосудних и извршних органа према имовини и потраживањима Љубљанске банка д.д. након распада бивше СфРJ, саопштио jе данас таj суд са седиштем у Стразбуру.
„Према наводима Владе (Словениjе) подносиоца представке, Љубљанска банка и њен огранак у Загребу покренули су поступак пред хрватским судовима између 1991. и 1996. године против броjних хрватских предузећа, тражећи враћање дугова по кредитима уговореним у бившоj СфРJ, углавном 1980-их“, пише у саопштењу Eвропског суда достављеном Танјугу.
Oд 1994. године, више од 80 таквих судских случаjева се водило пред хрватским судовима, додаjе се и прецизира да словеначка представка поднета Eвропском суду за људска права обухвата 26 случаjева.
„Неки од њих су jош у току, док су неки завршили с пресудама коjе ускраћуjу Љубљанскоj банци ефективан лоцус станди (право на жалбу) пред хрватским судовима; коначно, у поjединим случаjевима, пресуде судова у корист банке никада неће моћи да буду примењене“, преноси Eвропски суд наводе званичне Љубљање.
Словеначка влада сматра да jе Хрватска извршила више кршења члана Kонвенциjе коjи гарантуjе право на правично судење.
„Према њиховом мишљењу, Љубљанска банка jе била (и jош jе) жртва произвољног тумачења словеначког закона од стране хрватских судова, чиме крше и хрватске прописе из процесног права, што доводи до сталног самовољног ускраћивања права на жалбу Љубљанскоj банци у дотичним поступцима“.
Словеначка влада наводи и повреду права Љубљанскоj банци на правну сигурност, jеднакост пред законом, и на jеднак третман супротстављених страна у судском поступку.
Словенци се такође жале на неразумне дужине траjања поступака и повреду права на непристрасан и независан рад суда, због мешања хрватске извршне власти у судске поступке.
Поред тога, Љубљана jе у представци навела да jе било неколико случаjева озбиљног кршења права Љубљанске банке у Хрватскоj на мирно уживање права власништва, забране дискриминациjе и права на жалбу, наводи се у саопштењу Eвропског суда.
2 гласa